Maatregelen kwaliteitseisen gastouderopvang verder uitgewerkt

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

De overheid heeft de maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren verder uitgewerkt in een conceptbesluit. Deze maatregelen gaan over het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. En het professionaliseren van gastouders.

Belangrijk: het is een conceptbesluit van de overheid. Deze maatregelen zijn dus nog niet definitief. Op deze pagina van de overheid vind je het conceptbesluit. Hier heb je ook de mogelijkheid om te reageren op de plannen van de overheid. Dit kan tot 15 april 2024.

Wat is er toegevoegd?

  1. De coaching van gastouders door de pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau is concreter gemaakt. In het conceptbesluit staat dat de pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau iedere gastouder jaarlijks drie uur coaching moet bieden.
  2. Daarnaast is verder verduidelijkt wat het blijven ontwikkelen van de gastouder inhoudt. In het conceptbesluit staat dat de gastouder, naast de coaching van de pedagogisch beleidsmedewerker, jaarlijks nog zeven uur aan permanente ontwikkeling moet volgen.
  3. Een tijdelijke uitbreiding van het maximum van twee gastouderbureaus naar drie gastouderbureaus is toegestaan, gedurende de overstap van het tweede naar het derde gastouderbureau. Zodra de overstap naar het derde gastouderbureau is afgerond, word je in het LRK ontkoppeld van het tweede gastouderbureau. Waardoor je weer aan twee gastouderbureaus gekoppeld bent.

Belangrijk: Ben je op dit moment aan meer dan twee gastouderbureaus gekoppeld? Het is nog niet bekend wat de overgangstermijn wordt voor gastouders die op dit moment contracten hebben met meer dan twee gastouderbureaus. Hierover is de overheid nog in gesprek.

Op deze pagina vind je alle informatie over de extra kwaliteitseisen die bij ons bekend is.