Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

In september vond bij 4Kids de jaarlijkse GGD inspectie plaats. Net als eerdere jaren zijn er door GGD IJsselland geen overtredingen of fouten geconstateerd.

4Kids voldoet aan kwaliteitseisen

4Kids voldoet op alle vlakken aan de gestelde kwaliteitseisen van de overheid. Deze uitkomst bevestigt dat kwaliteit en betrouwbaarheid bij ons voorop staan. Wij zijn erg trots op het resultaat!

Klik hieronder om het inspectierapport 2018 te downloaden.
Download inspectierapport 2018