Information request

Request the 4Kids information package now and receive it directly in your mailbox.

Make your choise

LET OP!
Er gelden andere regels als de opvang in je eigen huis plaatsvindt o.a.:

  • Je woning moet (jaarlijks) geïnspecteerd worden;
  • Je woonadres wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, dit duurt maximaal 10 weken;
  • De gastouder heeft recht op het minimum uurloon, ongeacht het aantal op te vangen kinderen;
  • De gastouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar;
  • Bij ziekte ben je, na twee wachtdagen bij drie dagen opvang per week, verplicht om de gastouder zes weken door te betalen tegen 70% van het loon. Maar minimaal het minimumloon;
  • De gastouder vangt maximaal drie dagen per week bij jou thuis op.
Make your choise
Enter a first name
forms.register.insertion.invalid
Enter a last name
Enter a valid phone number
Enter a valid email address
Het opgegeven e-mailadres komt al in ons systeem voor. Neem contact met ons op voor meer informatie.
You must agree to the terms and conditions