Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Vanaf 2 augustus 2022 gaat er een nieuwe wet in omtrent het ouderschapsverlof. De nieuwe wet geldt voor alle ouders met een arbeidscontract, dus ook voor gastouders die werken volgens de overeenkomst Dienstverlening aan Huis.

Hoe werkt het?

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidscontract en gastouders die werken volgens de overeenkomst Dienstverlening aan Huis betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit betekent dat zij negen weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen. Het UWV betaald deze uitkering. Ouders met een overeenkomst Dienstverlening aan Huis hoeven dit dus niet te betalen. Zij betalen alleen de uren die de gastouder heeft gewerkt.

Wanneer een gastouder recht heeft op betaald ouderschapsverlof:

  • is de uitkering gerelateerd aan het wettelijk minimumloon;
  • mag zij het verlof gespreid opnemen, bijvoorbeeld een dagdeel per week. Zolang het maar gebeurt voor de eerste verjaardag van het kind;
  • hoeft het kind niet geboren te zijn na 2 augustus 2022. Als het kind maar jonger is dan 1 jaar op 2 augustus 2022.

Gastouders moeten deze uitkering zelf aanvragen bij het UWV. Voor ouders met een arbeidscontract wordt dit geregeld door de werkgever.

Alleen voor gastouders (Dienstverlening aan Huis)

Vanaf 2 augustus 2022 kun je de uitkering betaald ouderschapsverlof online aanvragen via Mijn UWV. Dit moet je zelf doen. Op de website van het UWV lees je hier meer informatie over.

Handig om alvast te weten:

  • Heb je op bovenstaande link naar de website van het UWV geklikt? En wil je weten hoe je je uitkering straks kunt aanvragen? Kies bij ‘Kies uw situatie’ voor ‘Ik ben DGA of alfahulp’
  • Je kunt je verlof gespreid opnemen, zoals hierboven beschreven (bijvoorbeeld een dagdeel per week). Het aanvragen van de uitkering kun je alleen voor hele werkweken doen. Dit kan zodra je (een deel van) het verlof hebt opgenomen.