Aantal uren kinderopvangtoeslag voor BSO wordt verdubbeld

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Goed nieuws voor ouders met basisschoolkinderen, die gebruikmaken van buitenschoolse opvang (BSO). Vanaf 1 januari 2022 hebben zij ook voor BSO recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van het aantal gewerkte uren, van de minst werkende partner. Een verdubbeling, want nu ligt dat percentage nog op 70%. Hiermee worden vooral ouders die veel in de avonden, weekenden of flexibele uren werken beter ondersteund door de overheid.

Waarom?

De huidige 70% is gebaseerd op dat veel ouders onder schooltijd werken. En dus maar een paar uur, bijvoorbeeld van 14.30 – 17.30 uur, gebruik hoeven te maken van BSO. Dit betekent dat ouders die veel buiten schooltijden werken over een groot gedeelte van hun BSO-uren geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Een voorbeeld

Minstwerkende ouder werkt 24 uur per week in de horeca. Haar werktijden zijn van 11.30 – 20.00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. Inclusief reistijd heeft zij 25 uur per week BSO nodig, omdat de meeste uren die zij werkt buiten schooltijd vallen. Nu ontvangt deze ouder over 16,4 uur (70%) kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2022 ontvangt deze ouder over 33,6 uren (140%) kinderopvangtoeslag, waardoor zij over al haar BSO-uren kinderopvangtoeslag ontvangt.

BSO bij de gastouder

Er zijn ook gastouders die buitenschoolse opvang aanbieden. Ook voor de weekenden en avonden. Dagen, tijden, uren en wensen. Alles is bespreekbaar. Neem gerust contact met ons op als je hier meer over wilt weten. Of op zoek bent naar een gastouder die BSO aanbiedt.