Wetsvoorstel extra kwaliteitseisen gastouderopvang naar Tweede Kamer

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Vorige maand hebben we jullie geïnformeerd over de mogelijke extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang, die zijn voorgesteld door Minister van Gennip.

Voor een aantal voorgestelde maatregelen moet de Wet Kinderopvang worden aangepast. Afgelopen vrijdag (1 maart) zijn de eerste kwaliteitseisen meegenomen in een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Naast de eisen die zijn meegenomen in het wetsvoorstel, worden ook de andere kwaliteitseisen verder uitgewerkt.

Op deze pagina vind je alle informatie die bij ons bekend is over de extra kwaliteitseisen, zodat je altijd op de hoogte blijft. Onder het kopje Veelgestelde vragen > Vraag 03, lees je welke kwaliteitseisen er nog meer zijn voorgesteld.

Welke maatregelen zijn er meegenomen in dit wetsvoorstel?

Voor gastouders
Een gastouder mag maximaal aan twee gastouderbureaus gekoppeld zijn
Ben je op dit moment aan meer dan twee gastouderbureaus gekoppeld? Dan is het goed om alvast na te denken over wat je belangrijk vindt waar een gastouderbureau voor jou aan moet voldoen. Deze blog kan je daar bij helpen. En natuurlijk mag je ook altijd contact opnemen met je bemiddelaar of ons kantoor als je hier vragen over hebt.

Het opnemen van de vier pedagogische basisdoelen in de wet voor gastouders
Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen die al bij jullie bekend zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen. De enige verandering met de huidige situatie is dat ze op dit moment nog niet zijn vastgelegd in de wet, zoals bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang al wel het geval is.

Voor gastouderbureaus
Pedagogisch beleidsmedewerker die pedagogische coaching biedt aan gastouders
Bij gastouderbureau 4Kids voldoen we al aan deze eis met onze twee pedagogen: Connie en Sabina.

Bron: Rijksoverheid

Welke kwaliteitseisen zijn er nog meer voorgesteld?

Naast de drie bovengenoemde maatregelen, worden ook deze eisen op dit moment verder uitgewerkt:

Gastouders

  1. Het volgen van een pedagogische module in de opleiding
  2. Het blijven volgen van cursussen (bijscholing)
  3. Ingevuld pedagogisch werkplan
  4. Achterwacht die binnen 15 minuten ter plaats kan zijn, in geval van nood. Ook voor gastouders waarbij minder dan vier kinderen tegelijk aanwezig zijn.

Gastouderbureaus

  1. Pedagogische kennis op HBO werk- en denkniveau in eigen huis

GGD

  1. Jaarlijks minimaal 50% van de opvanglocaties inspecteren

Upload alvast je pedagogisch werkplan

Je kunt nu alvast je pedagogisch werkplan uploaden via Mijn 4Kids > Algemene gegevens > Opvanggegevens, onder het kopje Ontwikkelingsgericht werken. Heb je hulp nodig bij het invullen van je pedagogisch werkplan? Neem gerust contact op met je bemiddelaar of ons kantoor. Samen zorgen we ervoor dat je een ingevuld pedagogisch werkplan hebt.