10 tips om je als gastouder voor te bereiden op een GGD inspectie

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Jouw opvanglocatie is helemaal aangepast aan het opvangen van kinderen. Maar het is ook de ruimte waar je na je werk tot rust komt en waar je privéleven zich afspeelt. Een mooie combinatie met veel voordelen, maar waar het soms nog wel eens schipperen is tussen deze 2 werelden.

De opvanglocatie moet aan de wettelijke eisen voldoen. Je wilt het beste voor de kinderen en je wilt ouders tegemoet komen. Maar genieten van je privéleven is net zo belangrijk. Dat is nog wel eens lastig. We merken dat ook tijdens de risico-inventarisaties of tijdens GGD-inspecties. Zo’n bezoek wordt weleens als spannend ervaren maar als je goed voorbereidt bent valt het allemaal wel mee. Daarom hebben we een aantal tips en reminders voor jullie.

Tip 1 – Maximaal aantal kinderen op de opvanglocatie

Ga niet over de maximale kindaantallen heen. Er is meer vraag naar opvang dan aanbod. Dat betekent dat ouders soms echt een probleem hebben als zij niet bij jou terecht kunnen en je zelfs vragen voor hen een uitzondering te maken. Dat voelt vervelend en dat maakt dat je soms overweegt toch een uurtje over de maximale kindaantallen heen te gaan. Doe dit niet!

Je voldoet dan niet aan de eisen en dat kan vervelende gevolgen hebben bij een GGD inspectie. De groep kinderen die tegelijkertijd wordt opgevangen mag bestaan uit:

 • Maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
 • Waarvan maximaal 5 kinderen, als deze allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar;
 • Waarvan maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan max 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
Je eigen kinderen

Alleen wanneer zij op school/BSO zijn of op een kinderdagverblijf, worden je eigen kinderen niet meegeteld. Als ze naar de sportvereniging of naar opa/oma gaan op een opvangdag, worden je kinderen wel meegeteld. Wanneer je eigen kinderen niet op het opvangadres staan ingeschreven, bijvoorbeeld omdat er op dit adres geen sprake is van verzorging of opvoeding van de eigen kinderen, dan kan je ons hiervoor een bewijs aanleveren.

Opvang bij de ouder thuis

Vind de opvang plaats bij de ouder thuis? Dan tellen alle kinderen van het gezin mee tot de leeftijd dat ze naar de middelbare school gaan.

Vriendjes en vriendinnetjes

Voor opvang bij de ouder thuis en bij de gastouder: ook vriendjes/vriendinnetjes die komen spelen tellen mee!

Tip 2 – Zorg altijd voor een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Verloopt je certificaat Eerste Hulp aan Kinderen binnen twee maanden? Plan dan alvast een cursus in en zorg ervoor dat deze vóór de verloopdatum staat ingepland. Dit is belangrijk omdat het certificaat één van de eisen is om als gastouder te mogen werken. Een verlopen certificaat kan grote gevolgen hebben voor je opvang én voor de ouders voor wie je opvangt. De GGD ziet hier streng op toe en kan hiervoor hoge boetes opleggen. 90 dagen voordat je EHAK certificaat verloopt, stuurt 4Kids je nog een reminder. Je kunt de cursus Kinder-EHBO via 4Kids volgen.

Aanmelden cursus Kinder-EHBO klassikaal

Aanmelden cursus Kinder-EHBO klassikaal + online

Tip 3 – Een goede slaapplek

De ruimte(s) waar de kinderen slapen wordt vaak voor meerdere doeleinden gebruikt. Soms is het een slaapkamer van je eigen kinderen of een kantoorruimte. Er wordt dan weleens gebruik gemaakt van campingbedjes omdat deze makkelijk aan de kant te zetten zijn als er geen opvang plaatsvindt.

Een campingbedje is (nog) niet verboden, maar niet aan te raden. Er mag geen extra matras in het campingbedje worden gelegd, waardoor deze niet altijd comfortabel is voor een kindje. Bovendien is een campingbedje bedoeld voor incidenteel gebruik. En een paar keer per week is structureel gebruik.

Gelukkig zijn er hele goede alternatieve ledikantjes die makkelijk weg te zetten zijn. Hieronder enkele voorbeelden:Tip 4 - Hoe zit het met jouw rookmelders?

Hangen bij jou alle rookmelders op de juiste plekken? Controleer en test jij je rookmelders regelmatig? En vervang je de batterij als deze op is? Waar je rookmelders aan moeten voldoen:

Zo hangen je rookmelders goed
 • Je hebt rookmelders op elke etage hangen
 • Rookmelders moeten bij voorkeur aan het plafond worden gemonteerd. Het liefst in het midden van het plafond, zodat je een zo groot mogelijk oppervlak ‘beveiligd’. In elk geval minimaal 50 cm van de muur.
 • Worden kamers door scheidingswanden of meubilair verdeeld? Dan moeten er in elk deel van de kamer rookmelders worden opgehangen, als dit de spreiding van de rook belemmerd.
 • Voor ruimtes met dwarsbalken of draagbalken aan het plafond geldt het volgende:  1. Is de hoogte van je dwarsbalken minder dan 20 centimeter? Dan hoef je geen rekening te houden met de dwarsbalken. De rookmelders kunnen dan zelfs op de dwarsbalken worden bevestigd.  2. Is de hoogte van je dwarsbalken meer dan 20 centimeter? En hebben de plafonddelen een oppervlakte van meer dan 36m2? Dan moeten de rookmelders op elk afzonderlijk plafonddeel hangen.  3. Is de hoogte van je dwarsbalken meer dan 20 centimeter? Maar hebben de plafonddelen een oppervlakte van minder dan 36m2? Dan wordt er niet naar de afzonderlijke plafonddelen gekeken. De rookmelder moet dan midden in de ruimte worden opgehangen. Op het plafonddeel of op de dwarsbalk.

Let op: bij een combimelder (rook- en koolmonoxidemelder in één) die aan de muur moet worden bevestigd, moet er óók een rookmelder aan het plafond.

Wen jezelf aan om, tegelijkertijd met het maandelijkse alarm van de overheid, ook even je rookmelders te checken. Of doe dit tegelijk met het verzetten van de klok. En zorg voor een voorraad batterijen in huis. Zodat je deze gelijk kunt vervangen als het nodig is. Twijfel je waar of hoe de rookmelder moet hangen? Neem dan contact met ons op.

 

Gastouder worden bij 4Kids

Wil je gastouder worden bij 4Kids? Wij zijn altijd op zoek naar gastouders en helpen je graag. Neem contact met ons op door te bellen (0572-341000) of te mailen (gastouder@4kids.nl).

Aanmelden bij 4Kids

Tip 5 - Zijn alle personen geregistreerd in het PRK én gekoppeld aan 4Kids?

Als gastouder ben je ervoor verantwoordelijk dat alle personen die tijdens de opvang aanwezig zijn op de opvanglocatie, juist geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Én gekoppeld zijn aan 4Kids.

Verandert er iets?

Dan ben je wettelijk verplicht om ons hierover te informeren. De gemeenten en de GGD controleren maandelijks in het basisregister persoonsgegevens (BRP) of alle huisgenoten gekoppeld zijn. Dus iedereen die op de opvanglocatie woont. Dit doen zij structureel. Ontbreekt er iemand? Dan kan de gemeente hiervoor hoge boetes uitdelen (tot wel € 3.000,- per ontbrekend persoon).

Wie moeten er geregistreerd staan in het PRK?

Natuurlijk jij zelf als gastouder.

Vang je in je eigen huis op? Dan geldt dit ook voor: de volwassen huisgenoten en volwassenen die met regelmaat, minimaal één keer per drie maanden een half uur, bij jou thuis komen tijdens de opvang (structureel aanwezigen).

Stagiaires en vrijwilligers kunnen pas starten vanaf het moment dat zij zijn ingeschreven in het PRK. Én gekoppeld zijn aan 4Kids.

Daarnaast ben jij er ook voor verantwoordelijk dat minderjarige kinderen in Mijn 4Kids staan. Wij nemen twee maanden voordat deze persoon achttien wordt, contact met je op. Zodat hij of zij ook tijdig wordt geregistreerd in het PRK. Én gekoppeld wordt aan 4Kids.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Je registreert je in het Personenregister met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag. Deze VOG mag niet ouder dan 2 maanden zijn. Heb je geen geldige VOG? Neem dan contact met ons op, het aanvragen van een VOG doen wij voor je!

PDF Inschrijven in het PRK

Tip 6 - Taken van een vrijwilliger of stagiaire

Soms heb je wat extra handen beschikbaar in de opvang door een vrijwilliger of een stagiaire. Heel fijn! Natuurlijk is deze persoon ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Denk eraan dat je nooit de opvang overdraagt aan de vrijwilliger of stagiaire en zorg dat je altijd zelf aanwezig bent. Het is ook belangrijk en vereist dat je vastlegt wat deze persoon doet en waarbij ze aanwezig is. Dit moet ook bij ouders bekend zijn. Je kunt hiervoor de Overeenkomst Vrijwilligerswerk gebruiken.

PDF Overeenkomst Vrijwilligerswerk

Tip 7 – Ken jij de Meldcode Kindermishandeling en vertrouwensinspecteur?

Wat kan de vertrouwensinspecteur voor jou betekenen?
Een gastouder is verplicht goed op de hoogte te zijn van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zie ook

PDF Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Je 4Kids bemiddelaar bespreekt de kennis van de meldcode tijdens de huisbezoeken en de GGD toetst die kennis tijdens hun inspectie. Best spannend om op dat moment meteen het juiste antwoord te weten! Wij adviseren je dan ook om het document regelmatig door te lezen. Vooral het onderdeel “Wat doe je als je een vermoeden hebt dat de bemiddelaar of de houder van het gastouderbureau ongewenst gedrag laat zien” wordt regelmatig door de toezichthouder gesteld. Je kunt dan advies inwinnen bij de Vertrouwensinspectie van het Onderwijs en Kinderopvang (telefoonnummer 0900 1113111).

In alle gevallen is het belangrijk om je ogen en oren goed open te houden! Is er een gezin waar je je zorgen over maakt? Maak het bespreekbaar met de ouder(s)! Twijfel je of wil je extra informatie? Dan staan je bemiddelaar en onze aandachtsfunctionarissen voor je klaar. Zij helpen je graag! Wil je je kennis hierover updaten, meld je dan aan voor de cursus Meldcode Kindermishandeling.

Folder Vertrouwensinspecteur GGD

Tip 8 – Gebruik een pedagogisch werkplan

Tijdens de GGD-inspecties kunnen er vragen gesteld worden hoe je invulling geeft aan de 4 pedagogische basisdoelen die gelden in de gastouderopvang. Daar heb je ongetwijfeld een goede invulling voor, maar is nog wel eens lastig om deze te benoemen. Vul daarom het pedagogisch werkplan in, zodat je altijd kunt laten zien hoe je dat in jouw opvang doet. Bovendien is dit een mooi visitekaartje om aan ouders te laten zien, wat er in jouw opvang gedaan wordt.

PDF Pedagogisch werkplan

Tip 9 - Bereikbaar zijn voor ouders, 4Kids bemiddelaars en GGD

Zorg dat je goed telefonisch bereikbaar bent voor ouders, 4Kids bemiddelaars en de GGD. Wanneer zij vragen aan je hebben moet je, vanuit het pedagogisch beleidsplan én de wetgeving, namelijk goed bereikbaar zijn. Kun je even niet meteen de telefoon beantwoorden? Bel dan altijd zo snel mogelijk terug!

Tip 10 - Waarom moet de risico-inventarisatie up-to-date zijn?

Bij een verbouwing, verandering in de tuin of aanschaf van een huisdier denk je ongetwijfeld aan de veiligheid van je gastkinderen. Of het materiaal, de inrichting of het dier veilig is voor de kinderen die je opvangt. Maar wist je ook dat zelfs de kleinste wijziging doorgegeven moet worden aan de bemiddelaar of ons kantoor? Informeer ons dus tijdig, zodat de huidige situatie altijd klopt met je risico-inventarisatie! Hiermee voorkom je bijvoorbeeld een boete.

PDF Risico-inventarisatie

Geniet van de voordelen van het werken als gastouder!

Werken als gastouder kent vele voordelen. Het brood dat je nog moest halen bij de bakker is een leuk uitje voor de kinderen. Je staat nooit in de file en je kunt, indien van toepassing, de zorg voor je eigen kinderen combineren met het betaald opvangen van kinderen van anderen. Een topbaan dus!