Kinderopvangtoeslag 2023 nog eens extra verhoogd door het kabinet

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Goed nieuws voor ouders! Het kabinet heeft de kinderopvangtoeslag nog eens verder verhoogd voor 2023. Voor gastouderopvang betekent dit dat de maximum uurprijs waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen stijgt naar € 6,85.

Deze verhoging met in totaal 1,74% is in twee stappen tot stand gekomen. Op dinsdag 13 december is in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de maximum toeslagtarief voor kinderopvang verder wordt verhoogd wegens de hoge inflatie in 2022. Tijdens het debat over de Najaarsnota hebben GroenLinks en de Partij van de Arbeid een motie ingediend om de maximum uurtarieven voor de kinderopvang gelijk te trekken met de cijfers uit de meest recente Macro Economische Verkenning van het CPB. Deze motie is donderdag 15 december aangenomen.

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer de extra verhoging voor 2023 kan worden doorgevoerd. Lukt dit niet per 1 januari 2023? Dan ontvangen ouders deze extra vergoeding met terugwerkende kracht.

Maximum toeslagtarieven 2023

Het maximum toeslagtarief stijgt volgend jaar voor alle vormen van kinderopvang. Hierdoor ontvangen ouders meer kinderopvangtoeslag. Dit moet meehelpen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de kinderopvang.

Met de extra stijging zien de maximum uurprijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen er in 2023 zo uit:

Gastouderopvang € 6,85
Buitenschoolse opvang € 7,85
Dagopvang € 9,12

Berekening gastouderopvang 2023

Heb je onlangs een offerte van ons mogen ontvangen voor gastouderopvang? Door de ophoging van het maximum toeslagtarief ben je in 2023 voordeliger uit! Ontvang je graag een actuele offerte? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar opvangadvies@4kids.nl. Op werkdagen staan wij van 09.00 uur tot 17.00 uur voor je klaar!