Wetsvoorstel extra kwaliteitseisen gastouderopvang 2025 openbaar

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Op 5 maart 2024 hebben we jullie geïnformeerd dat de eerste kwaliteitseisen zijn meegenomen in een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De overheid heeft dit wetsvoorstel inmiddels openbaar gemaakt.

Op deze pagina van de Tweede Kamer kun je zien wat de status is van deze drie voorgestelde wijzigingen:

  • een gastouder mag maximaal aan twee gastouderbureaus gekoppeld zijn;
  • het opnemen van de vier pedagogische basisdoelen in de wet voor gastouders;
  • pedagogisch beleidsmedewerker die pedagogische coaching biedt aan gastouders.

Op deze pagina vind je alle informatie die bij ons bekend is over de extra kwaliteitseisen, zodat je altijd op de hoogte blijft.