Update: Koppeling met maximaal twee gastouderbureaus alleen voor nieuwe koppelingen

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

Zoals je weet is de overheid bezig met het doorvoeren van extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang. Hierin is nog niets definitief. Op woensdag 15 mei 2024 heeft de overheid een nieuw verslag gepubliceerd. Hierin geeft de minister ook antwoord op de vraag hoelang een gastouder gekoppeld mag blijven aan meer dan twee gastouderbureaus.

De minister stelt voor dat de koppeling met maximaal twee gastouderbureaus alleen voor nieuwe koppelingen gaat gelden. Dit zou betekenen dat:

  • je nieuwe koppelingen met ouders vanaf 1 januari 2025 nog maar met twee gastouderbureaus mag afsluiten;
  • maar dat bestaande overeenkomsten tussen ouders en gastouderbureaus kunnen doorlopen tot het laatste kind uit dat gezin, dat gebruik maakt van de gastouderopvang, de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt. Of naar de middelbare school gaat.

Oftewel: als de kwaliteitseisen doorgaan zoals nu is voorgesteld, kun je nog langere tijd met meer dan twee gastouderbureaus samenwerken. Alleen nieuwe koppelingen kunnen dan vanaf 1 januari 2025 nog gestart worden met twee bureaus.

Op 4kids.nl/kwaliteitseisen vind je altijd de laatste informatie die bij ons bekend is. En door ons gecontroleerd is.

Bron: verslag overheid – 15 mei 2024