Samen werken aan kwaliteit

Tegen 4Kids is in 2017 één klacht ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het betrof een verschil van mening met een ouder over de besteding van kinderopvangtoeslag in 2012.

Certificaat

Omdat het geschil ons handelen in 2012 betrof hebben wij het certificaat 'Samen werken aan kwaliteit 2017' ontvangen. Met dit certificaat verklaart de Geschillencommissie 4Kids officieel klachtenvrij in 2017.

Download klachtenverslag 2017

De geschillencommissie

4Kids regelt de klachtenafhandeling deels in eigen beheer en deels via een onafhankelijke commissie, de Geschillencommissie Kinderopvang. 4Kids beschouwt klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent dat 4Kids de klacht niet alleen wil afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op deze manier draagt klachtenbehandeling bij aan verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.