Wat kost een gastouder?

Gastouderopvang is de meest voordelige vorm van kinderopvang. Wist je dat gastouderopvang gemiddeld 27% goedkoper is dan een kinderdagverblijf? En 18% goedkoper dan buitenschoolse opvang (BSO)? Maak een voorbeeldberekening en vraag vrijblijvend een offerte aan.

1Inkomensgegevens
i
Niets ingevuld? Dan rekenen we een inkomen van € ${ defaultTestIncome },-
i
uur per week
Niets ingevuld? Dan rekenen we een dienstverband van ${ defaultSmallestEmployment } uur per week
Invoer controleren
Het aantal opgegeven opvanguren per week is meer dan er bij het kinderdagverblijf/BSO worden afgenomen. Controleer de invoer om tot een goede vergelijking te komen.
jaar
i
i
i
Gegevens kinderdagverblijf / BSO
i
i
Gegevens oppas
i
Bezig met berekenen van de opvangkosten
Niet alle waarden in het formulier zijn (juist) ingevuld.

Opvangkosten per maand

Met een gastouder van 4Kids betaal je netto € ${resultaat.berekeningen.gastouderopvang.netto|number }* per maand.

Volgens onze berekening bespaar je niets met een gastouder. Weet je zeker dat alle gegevens correct zijn ingevoerd?
Netto opvangkosten 4Kids € ${resultaat.berekeningen.gastouderopvang.netto|number}
Opvangkosten oppas € ${resultaat.berekeningen.oppas.netto|number}
Netto opvangkosten kinderdagverblijf / BSO € ${resultaat.berekeningen.kdvbso.netto|number}
Met een gastouder van 4Kids bespaar je € ${resultaat.verschil.netto|number}

*Deze berekening gaat ervan uit dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag en dat de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder.

Offerte aanvragen

Wil je een uitgebreide berekening? Of een berekening voor opvang in je eigen huis? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan.

Ik wil een vrijblijvende offerteGastouder en gastouderbureau

Gastouders werken volgens de Wet Kinderopvang. Dit betekent onder andere dat zij aangesloten moeten zijn bij een gastouderbureau. En jij daardoor kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. Dus kies je voor gastouderopvang? Dan heb je te maken met een gastouder en een gastouderbureau.

Opvangtarief gastouder

Gastouders bepalen hun opvangtarief zelf. De meeste gastouders rekenen voor gastouderopvang bij de gastouder thuis een tarief van € 6,40 tot € 8,00 per kind, per uur.

Kies je voor gastouderopvang bij een ouder thuis, waarbij er kinderen uit meerdere gezinnen worden opgevangen? Of nanny-opvang? Dan heeft je gastouder of nanny recht op minimaal het minimum-uurloon dat is vastgesteld door de overheid. Het opvangtarief dat je gemiddeld per uur betaalt is daardoor afhankelijk van het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Gemiddeld ligt het tarief van een gastouder die bij een ouder thuis opvangt (voor kinderen uit meerdere gezinnen) tussen de € 6 en € 7 per kind, per uur. En het tarief van een nanny tussen de € 15 en € 20 per uur voor de nanny.

Vergoeding gastouderbureau

Gastouderbureau 4Kids zorgt voor de begeleiding, bemiddeling en (financiële) administratie. Hiervoor betaal je een vast bedrag per maand. Bij 4Kids noemen we dit de bureaukosten. Dit bedrag betaal je pas vanaf het moment dat de opvang bij je gastouder start. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen voor wie je opvang nodig hebt en het aantal uren dat je aan opvang afneemt. Er zijn ook gastouderbureaus waarbij je inschrijfkosten betaalt. Bij gastouderbureau 4Kids betaal je geen inschrijfkosten.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een vergoeding van de overheid voor de opvangkosten. Omdat gastouderopvang een officiële vorm van kinderopvang is ontvang je elke maand een bedrag aan kinderopvangtoeslag, als je aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen waarvoor je kinderopvang nodig hebt.

Kindgebonden budget
Heb je recht op kindgebonden budget? Dan mag je deze ook gebruiken voor je kinderopvang. Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor het levensonderhoud van je kind. Hier lees je meer over het kindgebonden budget.

Werkelijke kosten kinderopvang

Het bedrag dat je betaalt bij gastouderopvang bestaat uit het opvangtarief van je gastouder of nanny en de bureaukosten van 4Kids. Deze twee bedragen bij elkaar opgeteld is het brutobedrag dat je aan kinderopvang betaalt, per maand.

Je kunt kinderopvangtoeslag ontvangen over het opvangtarief van je gastouder of nanny én over de bureaukosten van 4Kids. Dit betekent dat het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt (netto), na ontvangst van je kinderopvangtoeslag, een stuk lager ligt.

Voorbeeld kosten gastouder

In dit voorbeeld is gerekend met een modaal inkomen van € 40.000 per jaar.
Opvangvorm: opvang bij gastouder thuis.

Aantal kinderen: 2
Aantal opvanguren per week, per kind: 24
Gemiddeld opvangtarief per uur (opvangtarief gastouder + bureaukosten 4Kids) € 7,09
Bruto bedrag per maand € 1.362
Netto bedrag per maand (na ontvangst kinderopvangtoeslag) € 106,87

Bovenaan deze pagina kun je ook zelf een berekening maken. En eventueel een vergelijking maken met de kosten voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO).

 

Vrijblijvend een offerte (op maat) ontvangen?

We kunnen ons voorstellen dat het fijn is als je precies weet wat je aan kinderopvang gaat betalen per maand. Daarom kun je bij ons berekenen wat je gaat betalen en vrijblijvend een offerte (op maat) aanvragen.

Maak berekening

Veelgestelde vragen

Ja, als je aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet heb je ook bij gastouderopvang recht op kinderopvangtoeslag. Dat komt omdat gastouderopvang een officiële vorm van kinderopvang is. Hierdoor zijn je netto kosten aan kinderopvang een stuk lager. Je netto kosten zijn de opvangkosten, verminderd met de kinderopvangtoeslag.

Voor alle gastouders en nanny’s geldt dat zij zelf hun opvangtarief bepalen. De meeste gastouders rekenen voor gastouderopvang bij de gastouder thuis een tarief van € 6,40 tot € 8,00 per kind, per uur. Voor opvang bij een ouder thuis (voor kinderen van meerdere gezinnen) en nanny-opvang geldt dat de gastouder of nanny een opvangtarief per uur ontvangt. Minimaal het minimum-uurloon dat is vastgesteld door de overheid. Het bedrag per kind, per uur is daardoor afhankelijk van het aantal kinderen.

Gemiddeld ligt het tarief van een gastouder die bij een ouder thuis opvangt (voor kinderen uit meerdere gezinnen) tussen de € 6 en € 7 per kind, per uur. En het tarief van een nanny tussen de € 15 en € 20 per uur voor de nanny.

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Daarom is het niet toegestaan dat je als ouder je gastouder of nanny rechtstreeks betaalt. En loopt de betaling alleen via het gastouderbureau. Nadat je akkoord hebt gegeven op de opvanguren, ontvang je van ons maandelijks een factuur. Bij gastouderbureau 4Kids vinden we het belangrijk dat je gastouder of nanny snel het verdiende geld op de rekening heeft staan. Daarom ontvangt je gastouder/nanny de werkdag nadat jij ons hebt betaald de opvangvergoeding.

Nee, bij gastouderbureau 4Kids betaal je geen inschrijfkosten.

Opvang bij de gastouder thuis
Hierover kun je samen met je gastouder afspraken maken. De richtlijnen zijn dat wanneer je gastouder ziek is of met vakantie, je je gastouder niet hoeft te betalen. Dat komt omdat je gastouder dan niet beschikbaar is.

Opvang bij ouder thuis, voor kinderen uit meerdere gezinnen
Voor doorbetaling bij ziekte of vakantie geldt hetzelfde als bij opvang bij de gastouder thuis.

Nanny-opvang
Nanny-opvang is opvang bij jou thuis, alleen voor jouw kinderen. Is je nanny ziek? Dan hoef je je nanny de eerste twee dagen niet te betalen (wachtdagen). Is je nanny daarna nog ziek? Dan heeft je nanny recht op doorbetaling van 70% (maar minimaal het minimum-uurloon). Maximaal zes weken lang.

Een nanny recht heeft op minimaal vier weken doorbetaalde vakantie. Dus is je nanny bijvoorbeeld 20 uur per week bij jullie? Dan heeft je nanny recht op 4 x 20 uur = 80 vakantie-uren per jaar.

Opvang bij de gastouder thuis
Wanneer je kiest voor gastouderopvang bij een gastouder thuis hoef je geen vakantiegeld te betalen aan je gastouder.

Opvang bij ouder thuis, voor kinderen uit meerdere gezinnen
Vangt je gastouder bij jou of een andere ouder thuis op, voor kinderen uit meerdere gezinnen? Dan heeft je gastouder recht op 8% vakantiegeld. Dit is inbegrepen bij het opvangtarief per uur.

Nanny-opvang
Een nanny heeft recht op 8% vakantiegeld. Dit is inbegrepen bij het opvangtarief per uur.

De standaard regel is: is je gastouder of nanny niet beschikbaar? Dan krijgt je gastouder/nanny niet betaald en heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. Officiële feestdagen zijn daarop een uitzondering. Dit betekent dat als je gastouder/nanny op officiële feestdagen niet beschikbaar is, de uren wel geregistreerd mogen worden. En jij recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Belangrijk: dit moet in het startgesprek wel duidelijk afgesproken zijn. Staat er niks over in het startgesprek? Dan heeft je gastouder/nanny geen recht op deze uren.

Officiële feestdagen
De officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer per vijf jaar), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.