Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op kinderopvangtoeslag:

Je persoonlijke situatie

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je hebt een geldige verblijfsvergunning, of je woont in een EU-land, in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
  • Je hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijg je zo'n bijslag of bijdrage niet? Dan moet je zelf bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Per kind is dat minimaal € 408 per kwartaal.
  • Je kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zijn, of een gastoudergezin dat is aangesloten bij een gastouderbureau.
  • Vanaf 2010 moet je gastouder geregistreerd zijn. Vraag dit na bij het gastouderbureau.
  • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • Jij of je partner betaalt de kosten voor kinderopvang.

Je arbeidssituatie

  • Je werkt (in dienst van een werkgever, als zelfstandige of in de onderneming van je partner). Of:
  • Je ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang.

Deze voorwaarden gelden ook voor je toeslagpartner.

Bron: