Klachtenverslag 2019 beschikbaar

In 2019 is er één klacht ingediend tegen 4Kids bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De klacht is door de Geschillencommissie beoordeeld.

Inhoud klacht

4Kids heeft namens de ouder kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen in het jaar 2011 en 2012. In het jaar 2012 heeft 4Kids een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangen, dan waar de ouder destijds recht op had. De toeslag is door de ouder eigenhandig aangevraagd. 4Kids heeft de kinderopvangtoeslag 2012 verrekend met de openstaande facturen van 2011. De betreffende ouder ontving een naheffingsaanslag kinderopvangtoeslag van de belastingdienst over het jaar 2012. Deze aanslag wil de ouder verhalen op 4Kids. 4Kids is van mening dat het overschot aan kinderopvangtoeslag van 2012, kon worden verrekend met de schuld van de ouder aan 4Kids . De ouder heeft nimmer een eigen bijdrage betaald.

Op 11 december 2017 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden te Amsterdam in het bijzijn van de ouder, 4Kids en de leden van de Geschillencommissie. De Klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard.

Bovenstaande heeft geleid tot een vordering op deze ouder, die zij vervolgens in 2019 aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd. De uitspraak van de Geschillencommissie stelt 4Kids in het ongelijk.

Download klachtenverslag 2019

Klik op onderstaande button om het volledige klachtenverslag van 2019 te lezen.

Download klachtenverslag 2019

De geschillencommissie

4Kids regelt de klachtenafhandeling deels in eigen beheer en deels via een onafhankelijke commissie, de Geschillencommissie Kinderopvang. 4Kids beschouwt klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent dat 4Kids de klacht niet alleen wil afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op deze manier draagt klachtenbehandeling bij aan verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.