Regels stellen bij oudere kinderen

Vang jij in jouw opvang kinderen op in de leeftijd van 4-12 jaar? Dan kan het best een uitdaging zijn om regels te stellen die voor kinderen van alle leeftijden duidelijk zijn. Waar een kleuter nog graag jouw goedkeuring heeft, kan dat bij kinderen vanaf zeven jaar heel anders zijn…

Kleuters

Voor de meeste kleuters is het vanzelfsprekend dat er regels zijn. Dat ze moeten doen wat volwassenen zeggen. Ze willen graag jouw goedkeuring en vinden het niet leuk als ze worden aangesproken op gedrag dat eigenlijk niet mag.

Tegelijkertijd reageren kleuters ook nog heel impulsief en zijn ze niet in staat hun eigen gedrag te controleren. Misschien herken je het wel? Je ‘betrapt’ ze bij het overtreden van een regel, en ze geven iemand anders de schuld of verzinnen een verhaal over wat er gebeurd is. Het verwisselen van realiteit en fantasie komt bij kleuters nog veel voor. Het kan zijn dat hij of zij dit doet om geen straf te krijgen, om aan te geven dat hij het niet expres heeft gedaan of niet had verwacht dat het niet goed zou gaan. Kijk daarom naar de achterliggende gedachte, en zoek samen naar een manier waarop het weer goed gemaakt kan worden.

 

Opvang met gevoel

De gevoelswereld van kinderen kan soms heel ingewikkeld zijn. Ze maken zulke grote sprongen in hun ontwikkeling. Ze ontdekken elke keer weer nieuwe emoties en gevoelens en dat kan soms best voor uitdagingen zorgen. Als gastouder wil je de kinderen die je onder je hoede hebt een fijne basis meegeven. Wil jij hier ook meer over weten? Volg dan de workshop Opvang met gevoel.

Workshop opvang met gevoel

Een eigen mening

Vanaf een jaar of zeven luisteren kinderen niet zomaar meer naar alle volwassenen. Ze luisteren naar mensen met een gezagsfunctie. Zoals: hun ouders, de juf op school, hun gastouder of een politieagent. Ze ontdekken dat iedereen een eigen mening heeft. En de mening van leeftijdsgenoten wordt veel belangrijker. Ze gaan de discussie met je aan over het gebruik van de regels. En zien dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Ze hebben nog geen normbesef en houden zich vooral aan regels om straf te vermijden.

De mening van een ander

Zijn kinderen een jaar of 10? Dan wordt ook het luisteren naar volwassenen met een gezagsfunctie minder vanzelfsprekend. Ze kijken meer naar persoonlijkheid en iemands natuurlijke gezag. Ze zijn gevoelig voor wat andere kinderen van hun denken. Willen graag het goede doen, samenwerken en rekening houden met de verwachtingen van anderen. Tegelijkertijd is het op deze leeftijd ook moeilijk om je niks aan te trekken van wat je leeftijdsgenoten vinden. Ze weten met hun verstand wel wat goed en fout is, maar vinden het nog lastig om hun eigen gedrag te begrenzen. Daarom hebben ze er behoefte aan dat jij die grenzen stelt.

Tips

  • Stel een aantal regels, omgangsvormen en afspraken op die gelden voor het individuele kind, maar ook voor de groep.
  • Laat kinderen meepraten en meebeslissen over de regels. Want is het niet een stuk gemakkelijker om je aan regels te houden die je zelf hebt bedacht?
  • Geef ze de ruimte om jou tegen te spreken en toon hier ook waardering voor. Zo leren ze nadenken over wat eerlijk is. Zoek samen naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.
  • Ga zorgvuldig om met jouw ‘macht’. Wat jij zegt, doet en uitstraalt moet met elkaar overeenstemmen. En rechtvaardig zijn. Zo krijgen kinderen een gevoel van gelijkwaardigheid.
  • Ga er altijd vanuit dat een kind in principe graag ‘een goed kind’ wil zijn. Laat hem voelen dat je zijn bijdrage ziet en uitgaat van zijn goede intenties. Zet humor en speelse omgang in. Hiermee overbrug je het verschil in ‘macht’ dat er bestaat tussen jou en een kind, en kun je hem gemakkelijker sturen.