Veelgestelde vragen gastouder worden

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan 4Kids. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl. Wij staan voor je klaar!

Gastouderbureau 4Kids is altijd op zoek naar gastouders. Op de pagina Voorwaarden gastouder kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om gastouder te worden. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen (0572-341000) of mailen (info@4kids.nl).

Wanneer je je als gastouder inschrijft heeft het als voordeel dat jij een vergoeding ontvang voor het opvangen van de kinderen. En ouders ontvangen kinderopvangtoeslag.

Praktische consequenties
Je moet voldoen aan de voorwaarden om gastouder te worden. Deze vind je op de pagina Voorwaarden gastouder.

Financiële consequenties
- Wanneer je als gastouder werkt ben je niet in loondienst. Je moet dus, net als iedereen, inkomsten betalen over je inkomsten. De hoogte van het inkomen van je partner is niet van invloed op de hoogte van de belasting die je betaalt.

- De inkomsten die je als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of Algemene Heffingskorting. Wanneer je een inkomensafhankelijke uitkering ontvangt (bijv. ww-wao-wia of bijstand), dan kunnen je inkomsten de hoogte van je uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Om precies te weten wat de financiële consequenties voor jou kunnen zijn kun je contact opnemen met je uitkeringsinstantie. Of je kunt bellen met één van onze medewerkers.

Op de pagina Wat verdient een gastouder lees je meer over waar je rekening mee kunt houden bij het bepalen van je uurtarief.

Heb je geen of een laag inkomen én minimaal 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan kun je in aanmerking komen voor de algemene heffingskorting. Maar sinds 2009 wordt deze korting al afgebouwd. In onderstaand tabel staat het bedrag dat je maximaal uitbetaald kunt krijgen.

Ben je geboren na 1962? Dan betaalt de Belastingdienst vanaf 2023 geen algemene heffingskorting meer uit.

Tabel afbouw algemene heffingskortingen
Jaar Geboren vóór 1963 Geboren na 1962
2023 € 3.070 € 0
2022 € 2.888 € 193
2021 € 2.837 € 379

Een VOG is voor sommige beroepen een verplicht document. Bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen.

Sinds 1 maart 2018 gebruik je deze VOG om je in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. Vanaf dat moment vindt er continue screening plaats. Dit betekent dat er periodiek wordt gecheckt of je (nieuwe) strafbare feiten bent begaan. Het gastouderbureau wordt hier dan over ingelicht. De kosten van een VOG betaal je zelf en kun je van je inkomsten aftrekken. Je kunt met de ouders van je gastkinderen overleggen of zij deze kosten willen vergoeden.

Vang je bij jou thuis op? Dan is het ook verplicht voor je volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen* om een VOG aan te vragen. En zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang.

* Een persoon is structureel aanwezig als deze persoon minstens één keer in de drie maanden een half uur tijdens opvanguren op de opvanglocatie aanwezig is. Voorbeelden zijn: stagiairs, vrijwilligers, de schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt.

Dat ligt aan de overeenkomst die je hebt met de ouders.

Overeenkomst van opdracht
Wanneer je werkt met een overeenkomst van opdracht heb je daar geen recht op. Je wordt dan betaald per kind, per uur. Je betaalt zelf belasting over je inkomsten, wordt niet doorbetaald als je ziek of werkloos bent. Je hebt geen recht op vakantiegeld. En er vindt ook geen pensioenopbouw plaats.

In dienst bij de ouder
Als je in dienst bent bij de ouder heb je wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als je bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst hebt gesloten. Je krijgt per uur betaald, ongeacht het aantal aanwezige kinderen. Je hebt dan recht op het minimumloon (In 2023 is dat € 13,39 per uur, incl. 8% vakantietoeslag. Op basis van een 36-urige werkweek), vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en zes weken lang doorbetaling tegen 70% van het loon, maar tenminste het minimumloon bij ziekte. Je hebt recht op een vergoeding van de ouder zodra de opvang door de ouder wordt beëindigd. Deze vergoeding heet de transitievergoeding en is vastgesteld op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. 4Kids raadt de ouder aan om hiervoor iedere maand een klein bedrag opzij te zetten. Wij adviseren 2,78% van het betaalde maandbedrag. Er is geen sprake van transitievergoeding als je als gastouder zelf de opvang beëindigt.

Als je je als gastouder inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KVK) word je zelfstandig ondernemer in de gastouderopvang. Dit kan ervoor zorgen dat je belastingvoordeel krijgt. In de PDF Werken als zelfstandig gastouder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen.

De kosten voor een VOG en inschrijving in het Personenregister Kinderopvang betaal je zelf. Het is een eenmalige investering. Deze kosten kun je bij de belastingdienst opvoeren als aftrekpost. Je kunt met de ouders van je gastkinderen overleggen of zij deze kosten willen vergoeden.

De achterwacht is iemand bij jou in de buurt op wie je terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer je op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat, diploma of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. De achterwacht hoeft zich ook niet in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan je denkt. Je partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

Dit mag wel, maar de ouders van je gastkinderen hebben dan geen recht op kinderopvangtoeslag. Het kan daarom zijn dat zij je geen vergoeding willen geven voor je werk. Wil je toch betaald worden voor jouw werk als gastouder? Dan kunnen wij samen met jou een ander gezin zoeken die bij jouw situatie past.

Wanneer je opvanglocatie het toelaat, mag je maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen.

  • Je mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar.
  • Je mag maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen als alle kinderen jonger dan 4 jaar zijn. Inclusief je eigen kinderen tot 4 jaar.
  • Je mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Inclusief je eigen kinderen van deze leeftijd.

Let op! alle aanwezige kinderen worden meegeteld voor de groepsgrootte. Dus ook bezoekende (klein)kinderen tot 13 jaar tellen mee.

Het aantal locaties waar je opvang mag aanbieden is onbeperkt, zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau 4Kids voert, samen met jou, op iedere opvanglocatie een risico-inventarisatie uit.

Alle locaties moeten in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt kan het voor jou voordeliger zijn om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien sommige gemeentes voor een LRK-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.

Alle gemeentes krijgen van de overheid geld om gastouders en hun opvanglocatie te inspecteren en in te schrijven in het LRK. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet voldoende. Daarom rekenen deze gemeentes leges. Leges betaal je voor aanmelding van een nieuwe opvanglocatie voor gastouderopvang voor het LRK. Gemeentes mogen nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als je al in het LRK staat en je gaat op een nieuw adres opvangen, is een nieuwe aanmelding nodig. Als jouw gemeente leges heft, moet je ook voor deze aanmelding leges betalen.

Wij hebben van een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten een overzicht gemaakt van de leges voor gastouderopvang. Gemeenten kunnen deze leges wijzigen. Wij houden deze lijst zo actueel mogelijk, maar adviseren je deze lijst alleen als richtlijn aan te houden. Voor de meest actuele leges in je gemeente kun je de website van je gemeente raadplegen.

Wat als je leges moet betalen?
Brengt jouw gemeente leges in rekening? 4Kids vergoedt mogelijk een gedeelte van deze leges. Neem contact met ons op via 0572-341000 of info@4kids.nl om de voorwaarden te bespreken.

Nee, in de Wet Kinderopvang is bepaald dat de gastouder niet op hetzelfde woonadres ingeschreven mag staan als de ouder of de partner van de ouder, van wie het kind wordt opgevangen. Oftewel: ouder en gastouder mogen niet op hetzelfde adres wonen

Gratis informatiepakket voor gastouders

Gratis informatiepakket

Meer weten over gastouderopvang via gastouderbureau 4Kids? Vraag gratis en vrijblijvend het 4Kids informatiepakket aan en ontvang het direct in je mailbox.

Informatiepakket aanvragen