Gastouderbureau 4Kids
Gastouder worden

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.

01 Ik overweeg om gastouder te worden. Wat nu?

4Kids is altijd op zoek naar lieve en betrokken gastouders. 4Kids wil graag samenwerken met gastouders die goede opvang bieden met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders het spelen met andere kinderen en het buiten spelen stimuleren. Bij ons staat gastouderopvang voor veilige, warme en vertrouwde opvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het gastouderschap, moet u rekening houden met een aantal dingen:

  • Het is natuurlijk belangrijk dat u het leuk vindt en goed bent in de omgang met kinderen en hun ouders
  • Dat u een veilige en schone opvangomgeving kunt aanbieden
  • Dat u aan deze kwaliteitseisen voldoet
  • Evaluatie van de opvang met een bemiddelaar.

Voldoet u aan de bovenstaande eisen? Dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Eén van onze bemiddelaars zal met u contact opnemen, en een afspraak voor een intakegesprek met u maken.

02 Ik ben al jaren oppas, maar nog niet aangesloten bij een gastouderbureau. De ouders van mijn oppaskinderen willen graag dat ik me inschrijf, zodat zij in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag. Wat zijn voor mij de consequenties?

De praktische consequenties: Om geregistreerd te worden als gastouder dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

De financiële consequenties: Voor uw gastouderwerk ontvangt u een bruto-vergoeding, waarover u – net als iedereen - belasting moet betalen. De hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op de hoogte van de belasting die u betaalt.

Inkomsten die u als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of op de Algemene Heffingskorting. Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering ontvangt (bijv. ww-wao-wia of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het toch nog aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zouden zijn kunt u contact opnemen met uw uitkeringsinstantie. Of u kunt bellen met één van onze medewerkers.

03 Ik ben huisvrouw en ontvang maandelijks de Heffingskorting (ook wel huisvrouwenpremie genoemd). Kan ik die houden als ik gastouder word?

Over de eerste € 6.410 die verdiend wordt hoeft niemand belasting te betalen: dat is dus een belastingvoordeel van € 2.074. De zogenaamde Algemene heffingskorting. Vrouwen zonder werk, of met een inkomen lager dan € 6.410 euro en een fiscale partner ontvangen de Algemene heffingskorting. Deze korting ontvangt u maandelijks op uw bankrekening ter hoogte van ongeveer € 175. Wanneer u gaat verdienen blijft het recht op deze korting gewoon bestaan. U betaalt belasting over uw verdiende geld. U kunt er ook voor kiezen om de Algemene Heffingskorting niet meer uit te laten betalen. Dan wordt de korting bij uw aangifte een echte korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomsten. Over de eerste € 6.410 hoeft u dan geen belasting te betalen.

04 Wat zijn een VOG en het personenregister kinderopvang precies en waar is het voor nodig?

Een VOG is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen.

Vanaf 1 maart 2018 gebruikt u deze VOG om u in te schrijven in het personenregister kinderopvang, vanaf dat moment vindt er continue screening plaats. Dit betekent dat er periodiek wordt gecheckt of u nieuwe strafbare feiten bent begaan. Het gastouderbureau wordt hier dan over ingelicht. Een VOG kost € 33,85 voor een online aanvraag, anders € 41,35. Dit bedrag komt voor uw rekening. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken. Ook kunt u de ouders van uw opvangkinderen vragen de VOG te vergoeden.

Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen en zich in te schrijven in het personenregister kinderopvang.

05 Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Dit ligt aan de overeenkomst die u sluit met de ouders.

Als u werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als u per kind per uur betaald wordt. Als u werkt met een overeenkomst van opdracht betaalt u zelf belasting over uw inkomsten, wordt u niet doorbetaald als u ziek bent of werkloos wordt en hebt u geen recht op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats.

Als u in dienst bent bij de ouder heeft u wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als u bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst heeft gesloten. U krijgt per uur betaald, ongeacht het aantal aanwezige kinderen. U hebt dan recht op het minimumloon (€ 10,47 per uur voor iemand van 21 jaar of ouder, incl. 8% vakantietoeslag), vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en zes weken lang doorbetaling tegen 70% van het loon, maar tenminste het minimumloon bij ziekte. Je hebt recht op een vergoeding van de ouder zodra de opvang door de ouder wordt beëindigd. Deze vergoeding heet de transitievergoeding en is vastgesteld op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. 4Kids raadt de ouder aan om hiervoor iedere maand een klein bedrag opzij te zetten. Wij adviseren 2,78% van het betaalde maandbedrag. Er is geen sprake van transitievergoeding als de gastouder zelf de opvang beëindigt

06 Wanneer kan ik zelfstandig gastouder worden?

Als u zelfstandig gastouder wordt, wordt u eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor u tot wel 15.000 euro belastingvrij kunt verdienen. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: u werkt meer dan 1.225 uur per jaar, u heeft een eigen boekhouding, u heeft minimaal drie opdrachtgevers, u loopt risico over uw inkomen (debiteurenrisico) en u maakt reclame. Als u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met het kantoor van 4Kids.

07 Wie vergoedt de kosten voor de VOG en het personenregister kinderopvang?

De kosten (€ 33,85 voor een online aanvraag, anders € 41,35) voor de Verklaring Omtrent het Gedrag en het inschrijven in het personenregister kinderopvang (gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna eenmalig € 12,-) zijn voor u. Het is een eenmalige investering, die u als gastouder bij uw belastingaangifte kunt opvoeren als aftrekpost. U kunt met de ouders van uw gastkinderen overleggen of zij deze kosten willen vergoeden.

08 De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht is iemand bij u in de buurt op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat, diploma of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. De achterwacht hoeft zich ook niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

09 Ik woon (tijdelijk) bij de ouders van mijn gastkinderen in, mag dit?

Dit mag wel, maar de ouders van uw gastkinderen hebben dan geen recht op kinderopvangtoeslag. Het kan daarom zijn dat zij u geen vergoeding willen geven voor uw werk. Wilt u toch betaald worden voor uw werk als gastouder, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u een ander gezin zoeken met een opvangvraag die bij uw situatie past.

10 Hoeveel kinderen mag ik tegelijkertijd opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. U hoeft uw eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.

Vangt u kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er maximaal 5 tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorieën worden meegeteld indien deze aanwezig zijn op de opvanglocatie.

11 Op hoeveel locaties mag ik kinderen opvangen en welke eisen worden er gesteld aan de opvangomgeving?

Het aantal locaties waar u opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. 4Kids zal op iedere locatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere locatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vanuit financiëel oogpunt kan het voor u voordeliger zijn om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien sommige gemeentes voor een LRK-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.

Sinds 2010 gelden een aantal wettelijke eisen voor de opvangomgeving:
- Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn;
- De woning dient altijd rookvrij te zijn;
- Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders (iedere verdieping minimaal één).

12 Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Alle gemeentes krijgen van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRK. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRK. Gemeentes mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als u al in het LRK staat en u gaat op een nieuw adres opvangen, is een nieuwe aanmelding nodig. Als uw gemeente leges heft, moet u ook voor deze aanmelding leges betalen.

Wij hebben van een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten een overzicht gemaakt van de Leges voor gastouderopvang. Gemeenten kunnen deze leges wijzigen. Wij houden deze lijst zo actueel mogelijk, maar adviseren u deze lijst alleen als richtlijn aan te houden. Voor de meest actuele leges in uw gemeente kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

De gemeente brengt de leges meestal in rekening bij 4Kids. Wij betalen de factuur en declareren de kosten vervolgens bij u.

Als u wilt dat 4Kids u aanmeldt voor het LRK op uw eigen adres, dan dient u na aanmelding minimaal 6 maanden als gastouder via 4Kids te werken. Wilt u dat 4Kids u aanmeldt voor het LRK op het adres van de ouder, dan geldt er geen minimale looptijd. Als u wilt dat 4Kids ook een deel van de leges betaalt, dan dient u minimaal 12 maanden via 4Kids te werken.