Gastouder worden zonder diploma

Wil je gastouder worden? Goede keus! Het is niet mogelijk om gastouder te worden zonder diploma, maar er zijn wel veel diploma’s die geldig zijn. Hier lees je welke dat zijn.

Diploma’s die geldig zijn om gastouder te worden

Heb je een ervaringscertificaat voor gastouder in je bezit? Dan hoef je geen ander diploma meer te behalen. Klik hier om alle voorwaarden te bekijken om gastouder te worden.

 • A verpleegkundige
 • A-Verpleegkundige
 • A-verpleegster
 • A-verpleger
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
 • Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B Verpleegkundige
 • B-Verpleegkundige
 • B-verpleger
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Cultureel werk (CW)
 • Diploma A (ziekenverpleging)
 • Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Getuigschrift A (ziekenverpleging)
 • Getuigschrift B (ziekenverpleging)
 • Helpende breed 2
 • Helpende sociaal agogisch werk 2
 • Helpende welzijn 2
 • Helpende Zorg en Welzijn 2
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderopvang Pedagogische medewerker 4 jeugdzorg
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
 • Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
 • Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 3
 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Onderwijsassistent
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch werker 3
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4
 • Pedagogisch Werker kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch werker
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch 2
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • SPW lang
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkundige Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verpleging A
 • Verpleging B
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z Verpleegkundige
 • Z-Verpleegkundige
 • Zwakzinnigenzorg
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid N XI
 • Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke Oefening
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken voor Meisjes
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Associate Degree Childcare
 • Associate Degree Jeugdwerker
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Associate Degree Pedagogical Edcational Assistant
 • Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Associate Degree Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context
 • Bachelor of Nursing
 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Docent Mime
 • Docerend musicus
 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zijinstroom primair onderwijs
 • Getuigschrift Zij-instroom in het Beroep Leraar Primair Onderwijs
 • HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
 • Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet-zij-instroom primair onderwijs
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Hoofdonderwijzer
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kreatief Educatief Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke oefening (b1)
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar speciaal onderwijs
 • Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
 • Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie
 • Pedagogische Academie
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie (b1)
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie (hbo)
 • Verpleegkunde
 • Zij-instroom in het Beroep Leraar Primair Onderwijs
 • 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
 • 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

Waarom kan ik geen gastouder worden zonder diploma?

Het werken als gastouder is echt een vak. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen die je opvangt. In de Wet Kinderopvang is daarom vastgelegd aan welke eisen je moet voldoen om als gastouder te mogen werken. En natuurlijk begeleiden we jou daarbij.
Op deze pagina vind je hier alle informatie over.

 

Opleiding tot gastouder

Heb je nog niet het juiste diploma in je bezit om gastouder te worden? Geen probleem! Bij gastouderbureau 4Kids hebben we drie opleidingen die je kunt volgen om gastouder te worden. Het zijn alle drie versnelde trajecten, waardoor je binnen 5 tot 8 maanden je diploma kunt behalen. En omdat wij altijd op zoek zijn naar gastouders ontvang je tot bijna 80% korting op je opleiding. Op deze pagina lees je er alle informatie over. Via de button hieronder kun je de brochure downloaden. Hierin lees je ook alle informatie over de opleiding tot gastouder.

Download brochure opleiding tot gastouder