Gastouderbureau 4Kids
Gastouder worden

Varianten gastouderopvang

Gastouderopvang kan bij u thuis plaatsvinden of in de woning van een ouder. Hieronder leest u over de voordelen van beide vormen, uw inkomsten en de (wettelijke) voorwaarden.

De varianten

1. Opvang bij u thuis
2. Opvang in de woning van de ouder voor kinderen uit meerdere gezinnen
3. Privé-opvang in de woning van de ouder

1. Opvang bij u thuis

Voordelen:
 • U hebt geen reistijd;
 • U bent in uw eigen vertrouwde omgeving;
 • U verdient vanaf € 5,35 per kind per uur.

Voorwaarden:
Volwassen huisgenoten moeten een VOG overleggen.

2. Opvang in de woning van de ouder voor kinderen uit meerdere gezinnen

Bij deze vorm van kinderopvang past u op in de woning van de ouder, waar ook kinderen uit andere gezinnen worden gebracht voor opvang.

Voordelen:
 • Uw eigen woning hoeft niet geschikt te zijn om kinderen op te vangen;
 • U bent alleen aanwezig voor de opvang van de kinderen, niet voor schoonmaakwerkzaamheden of het doen van de boodschappen voor de ouder;
 • U verdient vanaf € 5,35 per kind per uur;
 • Ondanks dat u bij de ouder thuis opvangt, mag u ook kinderen uit andere gezinnen opvangen.
Voorwaarden:
 • U dient van alle ouders samen gemiddeld wel € 10,47 per uur te ontvangen;
 • De ouder in wiens woning u opvangt, dient u nadat hij de opvang opzegt nog twee maanden in zijn woning te laten werken, zodat u de tijd heeft om een nieuw opvangadres te vinden.

3. Privé-opvang in de woning van de ouder

Bij deze vorm van kinderopvang past u op in de woning van een ouder. De opvang is enkel voor één of meerdere kinderen van deze ouder. U maakt met de ouder afspraken over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. U kan in overleg naast de opvang van het kind bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, de boodschappen doen of het eten koken. Als de ouder waarbij u opvangt een familielid is, wordt u per kind per uur betaald. Is dit niet het geval, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen privé-opvang voor minimaal of maximaal drie dagen per week.

a) Privé-opvang bij een familielid
b) Privé-opvang tot en met 3 dagen per week
c) Privé-opvang vanaf 4 dagen per week

a) Privé-opvang bij een familielid

Voordelen:
 • De opvang vindt plaats in een voor u bekende woning met vertrouwde ouders en kinderen;
 • U wordt betaalt per kind per uur.

b) Privé-opvang tot en met drie dagen per week

Voordelen:
 • U ontvangt een vast bedrag vanaf € 10,47 per uur, ongeacht het aantal op te vangen kinderen;
 • Bij ziekte wordt u, na twee wachtdagen, gedurende zes weken doorbetaald tegen 70% van het loon, maar tenminste het minimumloon;
 • U heeft recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar.

c) Privé-opvang vanaf vier dagen per week

Voorwaarden:
 • U ontvangt een vast bedrag vanaf € 10,47 per uur, ongeacht het aantal op te vangen kinderen;
 • Bij ziekte ontvangt u maximaal 104 weken doorbetaling tegen 70% van het laatstverdiende loon (gedurende de eerste 52 weken heeft u tenminste recht op het minimumloon, indien dit hoger is dan 70% van het laatstverdiende loon);
 • U heeft recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar;
 • U werkt met echte arbeidsovereenkomsten (maximaal drie keer tijdelijk) welke niet zonder meer tussentijds zijn op te zeggen;
 • U bent verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.