Gastouderbureau 4Kids
Gastouder worden

Varianten gastouderopvang

Gastouderopvang kan bij jou thuis plaatsvinden of in de woning van een ouder. Hieronder lees je over de voordelen van beide vormen, je inkomsten en de (wettelijke) voorwaarden.

De varianten

1. Opvang bij jou thuis
2. Opvang in de woning van de ouder voor kinderen uit meerdere gezinnen
3. Privé-opvang in de woning van de ouder

1. Opvang bij jou thuis

Voordelen:
 • Je hebt geen reistijd;
 • Je bent in je eigen vertrouwde omgeving;
 • Je verdient vanaf € 5,50 per kind per uur.

Voorwaarden:
Volwassen huisgenoten moeten een VOG overleggen.

2. Opvang in de woning van de ouder voor kinderen uit meerdere gezinnen

Bij deze vorm van kinderopvang pas je op in de woning van de ouder, waar ook kinderen uit andere gezinnen worden gebracht voor opvang.

Voordelen:
 • Je eigen woning hoeft niet geschikt te zijn om kinderen op te vangen;
 • Je bent alleen aanwezig voor de opvang van de kinderen, niet voor schoonmaakwerkzaamheden of het doen van de boodschappen voor de ouder;
 • Je verdient vanaf € 5,50 per kind per uur;
 • Ondanks dat je bij de ouder thuis opvangt, mag je ook kinderen uit andere gezinnen opvangen.
Voorwaarden:
 • Je dient van alle ouders samen gemiddeld wel € 10,50 per uur te ontvangen;
 • De ouder in wiens woning je opvangt, dien je nadat hij de opvang opzegt nog één maand in zijn woning te laten werken, zodat jij de tijd hebt om een nieuw opvangadres te vinden.

3. Privé-opvang in de woning van de ouder

Bij deze vorm van kinderopvang vang je op in de woning van een ouder. De opvang is enkel voor één of meerdere kinderen van deze ouder. Je maakt met de ouder afspraken over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Je kan in overleg naast de opvang van het kind bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, de boodschappen doen of het eten koken. Als de ouder waarbij je opvangt een familielid is, wordt je per kind per uur betaald. Is dit niet het geval, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen privé-opvang voor minimaal of maximaal drie dagen per week.

a) Privé-opvang bij een familielid
b) Privé-opvang tot en met 3 dagen per week
c) Privé-opvang vanaf 4 dagen per week

a) Privé-opvang bij een familielid

Voordelen:
 • De opvang vindt plaats in een voor jou bekende woning met vertrouwde ouders en kinderen;
 • Je wordt betaalt per kind per uur.

b) Privé-opvang tot en met drie dagen per week

Voordelen:
 • Je ontvangt een vast bedrag vanaf € 10,50 per uur, ongeacht het aantal op te vangen kinderen;
 • Bij ziekte word je, na twee wachtdagen, gedurende zes weken doorbetaald tegen 70% van het loon, maar tenminste het minimumloon;
 • Je hebt recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar.

c) Privé-opvang vanaf vier dagen per week

Voorwaarden:
 • Je ontvangt een vast bedrag vanaf € 10,50 per uur, ongeacht het aantal op te vangen kinderen;
 • Bij ziekte ontvang je maximaal 104 weken doorbetaling tegen 70% van het laatstverdiende loon (gedurende de eerste 52 weken heb je tenminste recht op het minimumloon, indien dit hoger is dan 70% van het laatstverdiende loon);
 • Je hebt recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar;
 • Je werkt met echte arbeidsovereenkomsten (maximaal drie keer tijdelijk) welke niet zonder meer tussentijds zijn op te zeggen;
 • Je bent verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.