Gastouderbureau 4Kids
Gastouder worden

Hoe werkt gastouderopvang?

Ouders kiezen voor gastouderopvang omdat het vertrouwd is. Hun kind ziet iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Bovendien is gastouderopvang flexibel. Gastouders hebben namelijk veel vrijheid om de kinderopvang af te stemmen op de wensen van de ouder en op die van henzelf. Zo kan er een plezierige en langdurige opvangrelatie ontstaan.

Wensen in kaart brengen

Allereerst zult u moeten bepalen wat voor opvang u wilt aanbieden. Belangrijk is daarbij uit te zoeken wat past bij uw eigen (gezins)situatie. Op welke dagen wilt u opvang aanbieden en op welke tijden? Uit welke leeftijdscategorie wilt u kinderen opvangen en hoeveel? Het is ook belangrijk om te bepalen wat u extra kunt bieden. Heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kinderen bij de ouders thuis op te vangen, heeft u thuis veel speelruimte, of biedt u opvang aan op de boerderij? Staat u open voor ouders met wisselende roosters? Kortom: wat wordt uw specialiteit?

Voldoen aan de eisen

Als gastouder verricht u verantwoordelijk werk. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stellen de overheid en gastouderbureau 4Kids eisen aan gastouders. Zo dient u over een diploma, een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te beschikken en zich in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Hier vindt u alle eisen op een rij.

Gastkinderen vinden

Zodra u weet wat u kunt bieden, kunt u een profiel plaatsen op onze Opvangmarkt. Daarnaast kunt u in uw eigen kennissenkring kijken. Uw bemiddelaar helpt u graag met het bekend maken van uw aanbod. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Kennismaken en afspraken maken

Heeft u eenmaal contact met geïnteresseerde ouders? Nodig ze dan uit voor een kennismaking. Is de kennismaking geslaagd en hebben de ouder en u beiden na afloop een goed gevoel, dan zal er een startgesprek worden gepland met uw bemiddelaar, de gastouder en u. Daarin worden alle afspraken formeel vastgelegd en worden alle praktische zaken nog eens besproken.

Kinderopvang starten en evalueren

Wanneer de opvang eenmaal loopt, vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats tussen u, de ouder en uw bemiddelaar. Tijdens deze gesprekken wisselt u ervaringen uit en worden, indien nodig, afspraken aangepast aan veranderde omstandigheden en de ontwikkeling van uw gastkind.