Coronavirus: FAQ

This page is not available in your language and is displayed in Dutch. You must speak and write in Dutch to be able to work as a childminder in the Netherlands.

De meestgestelde vragen over corona en gastouderopvang lees je hier. Staat jouw vraag er niet tussen? Bel (0572-341000) of mail (info@4kids.nl) ons dan gerust.

Het quarantaineadvies voor kinderen is komen te vervallen. Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Kinderen van 0-18 jaar
Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op corona. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.

Kinderen van 0-4 jaar
Voor kinderen van 0 - 4 jaar geldt daarbij het advies om te testen als: (1) zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op corona, en (2) zij zelf (milde) klachten hebben.

Kinderen van 4 – 12 jaar
Voor kinderen van 4 - 12 jaar die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.

Quarantaine Check
Via de Quarantaine Check COVID-19 van de overheid, kun je per situatie nagaan of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen
Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:

 • personen die langer dan één week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen;
 • personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona;
 • personen die na 1 januari positief zijn getest op corona.

27-01-2022 - Het is op dit moment nog niet bekend of gastouders ook onder de ‘uitzondering quarantaineadvies beroepen’ vallen. Deze vraag hebben wij neergelegd bij de brancheorganisatie.

Ja, er is een protocol opgesteld. Gastouders en ouders moeten dit protocol goed met elkaar bespreken. Het protocol is gericht op gastouders die in eigen huis opvangen. Werken jullie volgens de regeling Dienstverlening aan Huis en wordt er in het huis van de ouders opgevangen? Pas het protocol dan zo goed mogelijk toe op jullie situatie.

27-01-2022 - Aan de nieuwe versie van het protocol en de beslisboom wordt gewerkt door de overheid. De verwachting is dat er deze week een nieuw protocol wordt gepubliceerd.

Klik hier om het protocol te downloaden.

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 kun je beoordelen of je (verkouden) kind naar de gastouder kan. De beslisboom is ook beschikbaar in het Engels. Download PDF Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary.

Over de beslisboom
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Kind testen op corona
Op deze pagina van de Rijksoverheid vind je meer informatie over kinderen laten testen op corona.

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom 12+ - thuisblijven of naar school / werk? bepaal je of je naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 in het Nederlands en in het Engels.

Als gastouder kun je je met voorrang laten testen. Dit houdt in dat je in de ochtend een PCR-test krijgt in een GGD teststraat en in de loop van de middag de uitslag krijgt. Het is dus geen sneltest, maar een reguliere PCR-test die snel kan worden afgenomen. En de uitslag wordt versneld bekendgemaakt.

Drukte
De overheid geeft aan dat door (lokale) drukte in de teststraat het ondanks de voorrangsregeling langer kan duren. Zij adviseren wel om alsnog gebruik te maken van deze regeling om meer vertraging te voorkomen.

Hoe werkt het?

 1. Wil je met voorrang getest worden? Controleer dan eerst of je aan het afwegingskader voldoet.
 2. Voldoe je aan de eisen voor een sneltest? Dan neem je contact op met 4Kids door te bellen naar 0572-341000 (keuze 3). Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8:15 en 17:00 uur. Samen controleren we nogmaals het afwegingskader.
 3. Wij vullen een verklaringsformulier in en ondertekenen deze voor akkoord. Met de getekende verklaring kan er met voorrang een afspraak gemaakt worden om te testen.
 4. Je maakt zelf een testafspraak bij de GGD via een prioriteitsnummer. Dit speciale nummer ontvang je van ons en is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het echt nodig is.

De testlocatie en verdere gang van zaken

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar gastouders met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
 • Je blijft thuis tot je de testuitslag krijgt en verlaat alleen het huis voor de testafspraak.
 • Bij de testlocatie moet je je identiteitsbewijs laten zien en de voorrangsverklaring van 4Kids.
 • Je kan de testuitslag bekijken via coronatest.nl. Je kan alleen inloggen met gebruik van DigiD.
 • Bij een negatieve testuitslag kan je direct weer aan het werk
 • Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de testuitslag contact met je op om het bron- en contactonderzoek op te starten. Je informeert zelf alle betrokkenen zoals ouders en 4Kids.

Ja, je kind mag naar de gastouder als een klasgenoot positief getest is. Het quarantaineadvies voor kinderen is komen te vervallen. Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op corona. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Voor kinderen van 0 - 4 jaar geldt daarbij het advies om te testen als: (1) zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op corona, en (2) zij zelf (milde) klachten hebben.

Ja, de reguliere contractafspraken zijn van toepassing.

LET OP: de hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook in 2021 niet af van het aantal gewerkte uren! Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor àlle opvanguren die zij hebben (door)betaald. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt, in de problemen komen. Er geldt wel een algemeen maximum van 230 uur per maand per kind.

Lager inkomen
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

In principe komen onze bemiddelaars weer bij jullie langs voor de huisbezoeken. Maar zij horen het graag als er bij jou, of bij jouw huisgenoten corona-gerelateerde klachten zijn. Want dan zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden of – in geval van spoed – wordt het gesprek online gevoerd. Hetzelfde geldt natuurlijk als de bemiddelaar zelf klachten heeft.

Staat het antwoord op jouw vraag niet in deze FAQ? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.