Gastouderbureau 4Kids
Corona
This page is not available in your language and is displayed in Dutch.

FAQ: 2e lockdown

Maandag 14 december heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat Nederland in een strenge lockdown gaat. De gastouderopvang blijft echter open, maar er geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. In deze FAQ lees je de meestgestelde vragen over deze tweede lockdown. In de FAQ: Corona en de opvang lees je alles over de richtlijnen die gelden tijdens de opvang.

01 Waarom blijft de gastouderopvang open?

De overheid ziet gastouderopvang als waardevol, waar veel mensen met cruciale beroepen gebruik van maken. Gastouderopvang is kleinschaliger en flexibeler dan de kinderopvang. Daarnaast ziet de overheid een beperkt aantal reisbewegingen.

Waarom gaat de reguliere kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

02 Wanneer mag ik mijn kind naar de gastouder brengen?

De overheid doet een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de gastouderopvang als:

 • één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • er maatwerk nodig is voor de kinderen vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie.

Deze (nood)opvang is alleen beschikbaar voor ouders die een contract hebben met de gastouder en voor het aantal uur dat in het contract is afgesproken.

Let op! Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werk je in een cruciaal beroep en wil je meer uren afnemen? Overleg dit dan met je gastouder en vul eventueel een formulier aanvullende afspraken in om het aantal uren op contract tijdelijk uit te breiden.

Wij doen een beroep aan ouders om de juiste afweging te maken als zij hun kind(eren) naar de gastouder willen brengen. En alles in goed overleg met de gastouder te doen. Breng je je kind naar de gastouder? Dan gelden uiteraard de coronamaatregelen, zoals benoemd in de FAQ: Corona en de opvang.

03 Welke richtlijnen gelden er tijdens de (nood)opvang?

Tijdens de opvang gelden de richtlijnen uit het protocol gastouderopvang. Meer over deze richtlijnen lees je in de FAQ: Corona en de opvang.

04 Kan ik ook extra uren (nood)opvang afnemen?

Ja, dat kan in overleg met je gastouder. De extra uren worden, in tegenstelling tot de situatie in het voorjaar, gewoon gefactureerd. Vul eventueel een formulier aanvullende afspraken in.

05 Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?

Alleen als je gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor je kind(eren).

06 Ik heb geen contract, maar kan ik wel gebruik maken van een gastouder?

De (nood)opvang is alleen beschikbaar voor ouders met een contract met de gastouder. Uiteraard kun je alsnog een contract afsluiten. Neem contact met ons op via 0572-341000 of info@4ids.nl als je op zoek bent naar een gastouder.

07 Mag ik als gastouder nieuwe gastkinderen opvangen?

Ja, dat mag. Er mogen tijdens deze lockdown nieuwe contracten afgesloten worden. Neem contact met ons op via 0572-341000 of info@4ids.nl als je een nieuw gezin wilt laten starten.

08 Ik kan geen kinderen opvangen, omdat mijn eigen kinderen thuis zijn. Wat nu?

Jouw eigen kinderen tot tien jaar tellen mee in de kindaantallen. Komt dit qua aantal niet uit met je opvangkinderen, dan is het goed om te weten dat je als gastouder een cruciaal beroep hebt. Dit betekent dat je voor je eigen kinderen gebruik kunt maken van de noodopvang op school of eventueel het kinderdagverblijf.

09 Wat zijn de cruciale beroepen?

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de (nood)opvang. Hierdoor kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.

Bekijk de lijst met cruciale beroepen

10 Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen naar de gastouder brengen.

11 Hoe moet ik aan mijn gastouder duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kun je aangeven bij je gastouder. Je hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van je werkgever. De overheid vertrouwt erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de (nood)opvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

12 Is er voor ouders weer een tegemoetkoming in de kosten?

Ja, alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van de opvang en hun factuur ook nu volledig betalen, ontvangen naast de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het maximaal toeslagtarief. Alle ouders wordt verzocht om de factuur volledig door te blijven betalen. Ongeacht of het kind nu wel of niet door de gastouder wordt opgevangen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag;
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie;
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt.

13 Waarom moet ik de gastouder door blijven betalen?

 • Als je je gastouder doorbetaalt, behoudt je je plek op de opvang als deze straks weer 'normaal' opengaat;
 • Als je de factuur doorbetaalt, dan hoef je ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor je kinderopvangtoeslag. Zo houd je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald;
 • Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

14 Welke uren moeten we registreren?

In basis worden de uren geregistreerd die het kind normaliter bij de gastouder zou zijn geweest. Het maakt hierbij niet uit of het kind wel of niet is geweest. Ouders worden gecompenseerd middels een tegemoetkoming door de overheid tot het maximaal toeslagtarief.

15 Hoe zit het nou met het maximaal toeslagtarief en de eigen bijdrage?

Het gemiddelde uurtarief per kind
Iedere ouder betaalt per kind een gemiddeld uurtarief. Dit is het uurtarief dat de ouder gemiddeld per kind betaalt aan de gastouder en aan 4Kids samen voor de opvang en de begeleiding.

Het maximale toeslagtarief
De overheid stelt ieder jaar een maximaal uurtarief vast waarover de ouder kinderopvangtoeslag krijgt. Dit heet het maximale toeslagtarief. Het maximale toeslagtarief is in 2020 vastgesteld op € 6,27 per kind per uur en in 2021 op € 6,49. Tot aan het maximale toeslagtarief krijgt de ouder een inkomensafhankelijk percentage kinderopvangtoeslag.

Eigen bijdrage
Het deel van het gemiddelde uurtarief per kind dat niet door de kinderopvangtoeslag wordt gedekt, komt voor eigen rekening van de ouder. Dit heet de eigen bijdrage.

16 Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn omdat je je kind(eren) nu niet naar de gastouder brengt hoef je niet door te geven.

18 Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor je aanspraak hebt op de kinderopvangtoeslag in stand. Je hoeft daarom geen wijziging door te geven als je minder uren werkt.

Lager inkomen
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

19 Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming. Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van je plek bij de gastouder van belang om nu weer de facturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders in principe geen gebruik maken van hun gastouder tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgen ouders een tegemoetkoming.

20 Kan ik het contract met mijn gastouder en/of 4Kids opzeggen?

Ja, dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als je de factuur betaalt, behoud je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en je krijgt een tegemoetkoming voor je eigen bijdrage tot het maximale toeslagtarief. Verder behoud je je plek bij de gastouder. Als je zou stoppen met betalen of je contract opzegt, verlies je je plek op de opvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig hebt.

Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties/gastouders voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken. Mocht je tóch besluiten om je contract te beëindigen:

 • In je contract staat hoe en op welke termijn je je overeenkomst kunt beëindigen;
 • Als je je contract opzegt, vervalt je recht op kinderopvangtoeslag;
 • Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

21 Komt mijn bemiddelaar nog wel langs voor huisbezoeken?

Nee, onze bemiddelaars gaan niet op huisbezoek en voeren hun gesprekken digitaal. Alleen bij absolute noodzaak vindt er een fysiek huisbezoek plaats.

22 Hoe zit het met de kwaliteitseisen en het toezicht van de GGD tijdens deze lockdown?

Ook voor noodopvang, zowel in een kindercentrum als door een gastouder gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. De gastouder is verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Toezicht
Vanaf 16 december 2020 tot en met in ieder geval 15 januari 2021 zal het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang op aangepaste wijze plaatsvinden. Toezicht gebeurt zoveel mogelijk door middel van ‘vinger aan de pols’ en ‘signaalgestuurd’.

Signaalgestuurd toezicht
Wat betekent dit? Binnenkomende signalen kunnen aanleiding zijn om een onderzoek uit te voeren. De toezichthouder zal waarschijnlijk overleggen met de gemeente hoe te handelen in deze situatie. De toezichthouder maakt een rapport van zijn bevindingen.

Vinger aan de pols
De werkwijze ‘vinger aan de pols’ betekent dat de toezichthouder contact met de gastouder opneemt over de manier waarop de opvang onder de huidige omstandigheden is georganiseerd. De toezichthouder maakt van zijn bevindingen van ‘vinger aan de pols’ geen rapport op. Wanneer het telefoongesprek daartoe aanleiding geeft, kan de toezichthouder een incidenteel onderzoek starten. Van een incidenteel onderzoek maakt een toezichthouder wel een rapport op (zie signaal gestuurd toezicht).

23 Wordt de opvanglocatie eventueel door de GGD bezocht tijdens deze lockdown?

Onderzoeken waarvoor een locatiebezoek nodig is zoals een onderzoek voor registratie, incidenteel onderzoek en nader onderzoek kunnen onder voorwaarden plaatsvinden. De toezichthouder kan daarbij een locatiebezoek brengen als dit noodzakelijk is voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Bij die afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de (eigen) gezondheid mee.

24 Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Staat het antwoord op jouw vraag niet in deze FAQ? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.