Aangiftehulp voor ouders

De definitieve wijziging kinderopvangtoeslag 2023 kun je doorgeven onder Mijn toeslagen op de website www.toeslagen.nl van de Belastingdienst. Lees deze handleiding goed door voordat je je wijziging doorgeeft.

Veel gestelde vragen

De Belastingdienst beoordeelt in 2024 of het werkelijke inkomen over 2023 overeenkomt met het geschatte inkomen en of is voldaan aan de overige voorwaarden. Je ontvangt automatisch een definitieve beschikking. In deze beschikking staat het definitieve bedrag aan toeslag waarop je recht hebt. De verzending van de definitieve beschikking start waarschijnlijk in de zomer van 2024.

De datum waarop je definitieve beschikking wordt vastgesteld is afhankelijk van het moment waarop je inkomen door de Belastingdienst wordt vastgesteld. De Belastingdienst garandeert dat je inkomen op 1 juli is vastgesteld indien je je aangifte voor 1 april doet. Er bestaat een kans dat de Belastingdienst nog aanvullende informatie (zoals een kopie van de jaaropgave) bij je opvraagt voordat de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2023 wordt vastgesteld.

Het is verstandig de definitieve wijziging kinderopvangtoeslag 2023 zo snel mogelijk door te geven. Maak hierbij gebruik van de handleiding Definitieve Wijziging Kinderopvangtoeslag 2023.

Heb je nog geen kinderopvangtoeslag over 2024 aangevraagd? Doe dat dan zo snel mogelijk. Je kunt namelijk alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin je de toeslag aanvraagt en voor de drie maanden ervoor.

Heb je nog geen kinderopvangtoeslag ontvangen over 2024? Dan dien je zo spoedig mogelijk te controleren of de Belastingdienst wel een aanvraag van je in behandeling heeft. Als dit niet zo is, dien je alsnog zo spoedig mogelijk kinderopvangtoeslag voor 2024 aan te vragen! Je kan kinderopvangtoeslag namelijk maar tot 3 maanden terug aanvragen. Je kan via Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl controleren of de Belastingdienst een aanvraag van je in behandeling heeft.

Uiterlijk 1 februari 2024 kun je de jaaropgave 2023 downloaden in Mijn 4Kids via het menu-item financieel/jaaropgaven

Mijn toeslagen staat toe dat je de kosten en uren van meerdere vormen van kinderopvang doorgeeft.

Als je stopt met werken, ontslag krijgt of je onderneming beëindigt, heb je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte uren in de maand voordat het dienstverband eindigt.

Als je binnen drie maanden een opleiding, een re-integratietraject of een inburgeringscursus gaat volgen, kun je voor die (studie)periode maximaal 230 uur per maand per kind aan toeslag krijgen.

Het recht op kinderopvangtoeslag stopt als je drie maanden na het einde van het dienstverband nog werkloos bent. Heb je minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar je (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag je de uren die je over hebt ook na deze drie maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. Je moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar je recht op hebt, op zijn. Je moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.

Als je wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kan krijgen, dan kun je deze proefberekening maken op www.toeslagen.nl

Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572 341000 of e-mailen naar financieel@4kids.nl. Wij zullen je dan persoonlijk verder helpen.