Aangiftehulp voor gastouders

Op deze pagina informeren wij je over het aangeven van je inkomsten als gastouder.

Aangifte 2023 voor niet-ondernemers

Indien je niet geregistreerd bent als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel kun je de inkomsten uit je opvangwerkzaamheden aangeven via de website Mijn belastingdienst.

  • De Belastingdienst heeft je inkomsten reeds ingevuld onder het kopje inkomsten uit overig werk (niet in loondienst).
  • Controleer of het door de Belastingdienst ingevulde bedrag overeenkomt met het totaalbedrag dat je op je jaaropgave vindt onderaan de tabel Inkomsten 2023.
  • Je kunt aftrekbare kosten opvoeren, indien je kosten hebt gemaakt om je opvangwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

LET OP! Indien je de aangifte doet tussen 1 maart en 1 mei, vult de Belastingdienst je aangifte al zover mogelijk in. Doe je aangifte voor 1 april, dan krijg je voor 1 juli bericht. Lees de handleiding 'Aangifte 2023 voor niet-ondernemers' goed door voordat je je aangifte indient.

Aangifte 2023 voor zelfstandig ondernemers

Wanneer je door de Belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer, wordt je door de Belastingdienst uitgenodigd om aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers 2023 te doen. Raadpleeg in dit geval een belastingconsulent/belastingadviseur. Van de Belastingdienst ontvang je speciale aangiftesoftware. Overhandig je belastingconsulent/belastingadviseur altijd de handleiding 'Aangifte 2023 voor zelfstandig ondernemers'.

Veel gestelde vragen

In principe kun je de aangifte over 2023 tot 1 mei 2024 indienen. Wanneer je bij de Belastingdienst uitstel aanvraagt (dit kan in Mijn Belastingdienst) voor de aangifte inkomstenbelasting en deze ook krijgt, dan kun je aangifte doen tot 1 september 2024. De Belastingdienst wil al zoveel mogelijk gegevens vooraf voor je invullen. Daarom kun je vanaf 1 maart 2024 via Mijn Belastingdienst je aangifte doen. Doe je aangifte voor 1 april, dan krijg je voor 1 juli bericht.

De Belastingdienst wil graag dat je je inkomsten opgeeft volgens het kasstelsel. Dit betekent dat je alleen de opvangvergoedingen opgeeft die je in het voorgaande jaar daadwerkelijk hebt ontvangen. Ook als de opvangvergoeding daar geen betrekking op had.

Voorbeeld 1
Een opvangvergoeding die betrekking heeft op december 2023, maar die je in januari 2024 ontvangt, dien je niet op te geven als inkomsten in 2023.

Voorbeeld 2
Een opvangvergoeding die betrekking heeft op 2022, maar die je pas in 2023 hebt ontvangen, dien je wel op te geven als inkomsten in 2023.

Aangifte volgens het kasstelsel heeft twee belangrijke voordelen:

  1. 4Kids kan zo in januari al aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel je in 2023 van ons hebt ontvangen. Dit bedrag zal de Belastingdienst alvast voor je invullen op je aangifte.
  2. Je betaalt pas belasting over je opvangvergoeding als je deze ook daadwerkelijk op je rekening hebt ontvangen.

Uiterlijk 1 februari 2024 ontvang je een e-mail dat je de jaaropgave 2023 kan downloaden in Mijn 4Kids. Dit kan onder het menu-item financieel/jaaropgaven.

Ja, dit kan. Je kan kosten die je gemaakt hebt onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je inkomsten. De Belastingdienst heeft voor gastouders een speciaal document gemaakt met informatie over het doen van aangifte en het aftrekken van kosten als gastouder.

NB. Je dient van alle opgevoerde kosten betalingsbewijzen te bewaren, zodat je bij een eventuele controle van de Belastingdienst kunt aantonen dat je deze kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt.

Ja, dit kan. Of er schenkingsrecht verschuldigd was in 2023 hangt af van de situatie. (De ouders van) je gastkinderen hoeven pas schenkingsrecht te betalen als zij in het kalenderjaar 2023 meer dan € 2.418 kregen geschonken door dezelfde persoon of diens partner. Als de schenking van hun eigen ouder(s) afkomstig is, is het bedrag hoger. Hun ouder(s) mochten hen in 2023 € 6.035 belastingvrij schenken. Kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud mochten zelfs eenmalig € 28.947 belastingvrij van hun ouders ontvangen. Handige links over schenken vind je hieronder:
- Informatie over schenken
- Rekenhulp Schenkbelasting van de Belastingdienst

Je geeft als inkomsten altijd het bedrag op dat op jouw jaaropgave staat bij totaalbedrag onder het kopje Inkomsten 2023. Als je een deel van dit bedrag nog niet hebt ontvangen van de ouder, dan mag je onder voorwaarden dit bedrag weer aftrekken als kosten. Of dit voor jou ook geldt, hangt af van je verwachting dit bedrag alsnog te krijgen. Betreft het bijvoorbeeld opvangvergoeding over de maand december en betaalt de ouder anders altijd netjes, dan kun je ervan uitgaan dat je dit bedrag ook spoedig krijgt. Je kan het dan niet aftrekken.

Betreft het echter opvangvergoeding van langer geleden en is het maar de vraag of je het bedrag nog krijgt? Dan geef je het bedrag dat je nog niet gehad heeft op als kosten onder vermelding van "Afschrijving dubieuze debiteuren". Ontvang je het geld in de toekomst alsnog, dan moet je het bij de daaropvolgende aangifte wederom opgeven als alsnog ontvangen inkomsten.

Je kan alleen gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten van de Belastingdienst als je door de Belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer. De Belastingdienst baseert haar oordeel op een aantal voorwaarden, waaronder:

  • Je dient minimaal 1.225 uur per jaar in je eigen onderneming te werken
  • Je dient zelfstandig contracten met klanten aan te gaan (je voldoet hieraan indien je gebruik maakt van de overeenkomsten van 4Kids)
  • Je dient meerdere ouders als klant te hebben

Meer informatie vind je in het document Werken als zelfstandig gastouder. Denk je aan de criteria te voldoen, dan kun je je aanmelden als startende ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Je kan contact met ons opnemen via telefoonnummer 0572 341000 of e-mailen naar financieel@4kids.nl. Wij zullen je dan persoonlijk verder helpen.