Gastouderbureau 4Kids
Over gastouderopvang

Voordelen van gastouderopvang

Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang. Door zijn kleinschaligheid krijgt ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bovendien is gastouderopvang de voordeligste vorm van kinderopvang. Hieronder vind je alle voordelen van gastouderopvang overzichtelijk op een rijtje.

01 Veel persoonlijke aandacht

Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf of de BSO heeft zij meer tijd en aandacht voor je kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de unieke talenten van je kind. Je gastouder heeft oog voor je kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt je kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelgebieden worden gestimuleerd, werkt je gastouder met het kindvolgsysteem van gastouderbureau 4Kids.

02 Jij bepaalt wie jouw kind opvangt

Bij gastouderopvang bepaal je zelf door wie jouw kind wordt opgevangen en waar de opvang plaatsvindt. Je hoeft geen genoegen te nemen met een situatie die er nu eenmaal al is, steeds weer wisselende leidsters of een wisseling van stamgroep. In een met zorg en aandacht gekozen omgeving zal je kind zich snel op zijn gemak voelen en zich beter ontwikkelen.

03 Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

Veel gastouders van 4Kids vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt je kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan je kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking, op een kinderdagverblijf is de groepsgrootte gemaximeerd op 16 kinderen. Bij de gastouder is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen. Gastouders van 4Kids stimuleren samen spelen door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

04 Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder of bij jou thuis. Een huiselijke omgeving dus die erg vertrouwd aanvoelt en rust geeft. Niet onbelangrijk als je kind veel uren doorbrengt op de opvang. Bovendien ziet je kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en je kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.

05 Kinderopvang in veilige en gezonde woningen

De woningen waarin gastouders van 4Kids werken zijn veilig en gezond. Een medewerker van ons gastouderbureau komt er regelmatig over de vloer om te controleren of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De medewerker neemt jaarlijks een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne af. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor je kind.

06 Gastouderopvang is professionele kinderopvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag*, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één. De opvang wordt periodiek geëvalueerd door jou, de gastouder en je bemiddelaar. De gastouders van 4Kids kunnen rekenen op uitgebreide begeleiding door de persoonlijke bemiddelaar en diverse vormen van bij- en nascholing.

* Vanaf 1 maart 2018 moeten alle gastouders, diens volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid deze personen continu screenen

07 Gastouderopvang is voordeliger

Wanneer je gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang via gastouderbureau 4Kids heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang betaal je niet tijdens vakanties, feestdagen en studiedagen*. Ook hoef je geen dagdelen af te nemen, maar betaal je per uur. Je betaalt dus alleen de uren die je met je gastouder afspreekt! Dit kan een gezin al snel duizenden euro's per jaar besparen ten opzichte van de oppas, het kinderdagverblijf of de BSO. Maak hier je voordeelberekening.

* Ouder en gastouder maken onderling afspraken over het vergoeden van de vakantie- en feestdagen.

08 Gastouderopvang is flexibele kinderopvang

Je kunt met je gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van je kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op jouw persoonlijke wensen. Gastouderopvang kent geen openings- en sluitingstijden en geen wachtlijsten. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en je kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om je kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoef je geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in je gezin.

09 Een kind is meer op zijn gemak bij een gastouder

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat zij zich meer op hun gemak voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Hierdoor ontwikkelen zij zich beter. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.

10 Je kind is gezonder bij een gastouder

Uit onderzoek van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat je kind bij de gastouder tot 70% minder ziek is dan op het kinderdagverblijf. Dit komt omdat kinderen bij een gastouder in kleinere groepen en door een vast gezicht worden opgevangen. Dit is fijner voor je kind, maar ook voor jou. Want je hebt minder slapeloze nachten en je hoeft ook minder vaak vrij te nemen van je werk om thuis voor je kind te zorgen. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat vaker ziek zijn als jong kind niet leidt tot een hogere weerstand op latere leeftijd.