Gastouderbureau 4Kids
Over gastouderopvang

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.

01 Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder t.o.v. een kinderdagverblijf?

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. Doordat een gastouder in de regel op minder kinderen tegelijkertijd past, kan zij veel meer persoonlijke aandacht aan uw kind schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang kunt regelen op de tijden die u nodig heeft. U zit niet vast aan verplicht af te nemen dagdelen. Wel adviseren wij om wekelijks minimaal een dagdeel af te nemen, zodat uw kind vertrouwd blijft met de gastouder.

02 Ik zoek een gastouder. Wat nu?

U neemt contact op met 4Kids d.m.v. het invullen van het contactformulier. Uw bemiddelaar zal daarna met u contact opnemen om uw wensen te bespreken.

03 Ik heb al een oppas, maar nu willen we in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag. Hoe pakken we dat aan?

U kunt uw oppas bij ons laten registreren als gastouder door het inschrijfformulier in te vullen. Wij gaan dan inventariseren aan welke voorwaarden uw oppas nog moet voldoen om als gastouder te kunnen werken. Samen met uw oppas gaan we ervoor zorgen dat hij/zij vervolgens geregistreerd wordt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Zodra er zicht is op registratie ontvangt u van ons een offerte waarmee u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Ook maakt uw bemiddelaar een afspraak met u en uw gastouder voor een startgesprek. Daarbij wordt de opvangomgeving van het kind bekeken op veiligheid en hygiëne. Daarnaast zullen alle praktische zaken, zoals de urenregistratie, uitgelegd worden. Vanaf het moment dat uw oppas geregistreerd is als gastouder kunt u gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Meer info over de kwaliteitseisen aan gastouders vindt u hier.

04 Kan ik mijn (schoon)moeder of mijn zus laten registreren als gastouder?

Jazeker, dat kan. Naaste familieleden bieden juist een ideale, want heel vertrouwde, opvang. Voor naaste familieleden gelden dezelfde voorwaarden als voor andere mensen die gastouder willen worden. Klik hier voor de voorwaarden.

05 We overwegen een gastouder, kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder. Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige en schone opvangomgeving. De vereiste Verklaring omtrent het Gedrag en inschrijving in het personenregister kinderopvang biedt zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Daarnaast moet een gastouder beschikken over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een diploma in zorg en welzijn of pedagogiek. Tot slot wordt met behulp van evaluatiegesprekken aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Jaarlijks wordt 4Kids geïnspecteerd door de GGD.

06 Kom ik in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag?

De toeslag is inkomensafhankelijk, maar is ook voor de hogere inkomens ruim, zeker als het om meer dan één kind gaat. Onder downloads vindt u de inkomenstabel van de Belastingdienst, met de bijbehorende kinderopvangtoeslagpercentages. Hier kunt u een persoonlijke berekening maken. U kunt daar ook een offerte aanvragen.

07 Heb ik recht op kinderopvangtoeslag bij ouderschapsverlof?

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

08 Hoe vraag ik de kinderopvangtoeslag aan?

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. U kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst. Het is handig om de offerte die u van ons ontvangen heeft, uw DigiD en de sofinummers van u en uw huisgenoten bij de hand te houden. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voert u het uurtarief in dat op de offerte staat, niet het opvangtarief voor de gastouder. U dient bij het invullen aan te geven wie het eerste kind is. Dit is niet uw oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Wanneer de kinderen evenveel opvanguren hebben, gaat u uit van het kind met het laagste uurtarief, ook dit kunt u nakijken op de offerte. Wanneer u ergens niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.

09 Hoe kan ik de toeslag wijzigen?

Wanneer het aantal uren opvang sterk verandert, wanneer er een kind geboren wordt, of wanneer uw salaris ingrijpend wijzigt, dan is het aan te bevelen om een wijziging door te geven. Dit kunt u zelf doen via het wijzigingsprogramma van de Belastingdienst.

10 Hoe komt voor mij het financiële plaatje eruit te zien als ik een gastouder vind?

Op onze website kunt u een berekening op maat maken. Zo ziet u exact hoe het financiële plaatje er uit komt te zien. Als u de uitkomst als offerte door 4Kids laat opsturen, dan nemen wij op korte termijn contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

11 Wij zoeken een gastouder die bij ons thuis komt. Kan dat?

Ja, dat kan. Sommige gastouders zijn bereid aan huis op te vangen. Wanneer u een gastouder wilt laten registreren die bij u aan huis komt, kunnen wel aanvullende regels gelden. Kijk voor een compleet overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden op Varianten gastouderopvang.

12 Waarvoor betalen wij bureaukosten?

Voor de bureaukosten krijgt u een aantal dingen terug: U krijgt uw eigen bemiddelaar die u begeleidt bij de opvang in de mate waarin u dat wenst. U kunt haar altijd bellen met vragen en eventuele problemen. Ook inventariseert zij voor u jaarlijks de opvangomgeving en zal zij ieder half jaar een voortgangsgesprek met uw gastouder hebben. Wanneer u nog geen gastouder hebt, of u bent op zoek naar een nieuwe, zal zij samen met u uw wensen in kaart brengen en een geschikte gastouder voor u zoeken. Kunt u uw bemiddelaar niet bereiken, of hebt u een administratieve vraag, dan kunt u altijd naar kantoor bellen waar collega's uw vragen kunnen beantwoorden. Tot slot wordt de administratieve verwerking van de opvang verzorgd, zoals facturen, jaaropgave en offertes.

13 Als ik meerdere gastouders heb, betaal ik dan ook meer bureaukosten?

Nee, want de bureaukosten zijn een vast bedrag per kind per maand. Maak een berekening van uw situatie en zie hoeveel bureaukosten u betaalt.

14 Is het mogelijk om een tijdelijk contract met 4Kids aan te gaan?

Vanaf 1 november 2017 is de minimale duur van het contract tussen u en 4Kids 4 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst tussen u en de gastouder heeft een minimale looptijd van een maand.

15 Zijn er kosten verbonden aan het startgesprek?

Wanneer u een gastouder heeft gevonden zal er een startgesprek plaats vinden met u, de gastouder en 4Kids. In principe zijn er geen kosten verbonden aan dit startgesprek. Wanneer de opvang eenmaal loopt brengt 4Kids bureaukosten bij u in rekening. Dit bedrag dekt een deel van de kosten die 4Kids maakt in de beginfase, zoals het startgesprek, het opmaken van de overeenkomsten en de offerte.

Wanneer u echter na het plaatsvinden van het startgesprek, maar vóór het terugzenden van de overeenkomsten besluit om toch geen gebruik te maken van de opvang en/of de begeleiding van 4Kids, brengen wij € 100,- bij u in rekening. Dit bedrag dekt de kosten die 4Kids maakt in de beginfase, zoals het startgesprek, het opmaken van de overeenkomsten en de offerte.

16 Wat is het verschil tussen een intake en een startgesprek?

Een intakegesprek vindt plaats wanneer u nog geen gastouder gevonden hebt en op zoek bent naar passende opvang. Tijdens een intake maakt u kennis met uw bemiddelaar en bespreekt u met haar uw specifieke wensen en behoeften rondom de opvang. Een startgesprek vindt plaats als de gastouder gevonden is. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt en alle praktische zaken besproken die aan de orde komen bij de opvang, zoals bijvoorbeeld de urenregistratie.

17 Hoe werkt het precies met de urenregistratie?

Aan het begin van elke maand worden de opvanguren over de voorafgaande maand opgegeven door de ouder of de gastouder. U ontvangt daarop van ons een overzicht van de te betalen opvangvergoeding en van de bureaukosten. U maakt het totaalbedrag over aan 4Kids. 4Kids betaalt vervolgens de opvangvergoeding aan uw gastouder door.

Op basis van de door u opgegeven uren ontvangt u in februari van ons de jaaropgave over het voorgaande jaar. Hiermee kunt u de definitieve aanvraag kinderopvangtoeslag doen. Dit is met name van belang wanneer u te veel, of misschien te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, of wanneer u meer of juist minder gewerkt hebt dan u had ingeschat bij het aanvragen van de toeslag.

Het registreren van de uren is heel gemakkelijk en doet u via onze website. Dit zal uw bemiddelaar u uitleggen tijdens het startgesprek. Bij de urenregistratie kunt u als ouder ook de onkosten opvoeren die de gastouder maakt voor bijvoorbeeld maaltijden en luiers en apart in rekening brengt. Vaak zijn kosten voor luiers etc. ook inbegrepen in de uurprijs of neemt u die zelf mee. Ouders vergoeden dit rechtstreeks aan de gastouder bij de maandelijkse betaling.

18 Met wie kan ik het beste contact opnemen als ik vragen heb, met iemand van kantoor of met mijn bemiddelaar?

Uw bemiddelaar is de contactpersoon als het gaat om alles rondom de opvang: of alles naar wens verloopt voor alle partijen, voor het maken van afspraken voor een evaluatiegesprek en dergelijke. Heeft u een andere vraag, bijvoorbeeld rondom de financiën, een offerte, of vragen met betrekking tot de toeslag? Dan kunt u het beste naar ons kantoor bellen.

19 Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn gastouder bij mij inwoont?

Indien uw gastouder bij u inwoont, kunt u geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor deze gastouder. Wanneer u recht wilt houden op kinderopvangtoeslag zult u uw kinderen moeten laten opvangen door een andere gastouder die niet bij u inwoont.

20 Wordt door gastouders gewerkt met het vier-ogen principe zoals in de kinderopvang?

Gastouderopvang werkt anders dan opvang in een kindcentrum. U selecteert zelf uw gastouder en uw kind wordt alleen door deze persoon opgevangen. Bij een kindcentrum beslist u niet zelf wie uw kind opvangt en daarom is het vanaf 2013 verplicht dat er continu toezicht door vier ogen (twee personen) is.

Bij gastouderopvang bouwt u een vertrouwensrelatie op met uw gastouder en kunt u de opvang dagelijks afstemmen met hem/haar. Bovendien brengt uw bemiddelaar periodiek een bezoek aan uw gastouder. Feitelijk kennen we in de gastouderopvang daarom het zes-ogen-principe: de ogen van de gastouder, van u en van de bemiddelaar.