Lid oudercommissie

Voor de waarborging van kwaliteit van de gastouderopvang zijn wij op zoek naar een Lid oudercommissie.

Werkzaamheden

De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid en de plannen van 4Kids. De oudercommissie heeft o.a. wettelijke adviesbevoegdheden over het pedagogisch beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, de klachtenprocedure en de (advies)prijzen.

Commissieleden vergaderen twee keer per jaar (digitaal) met de directie van 4Kids. Het overige (onderlinge) contact is per e-mail. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van 4Kids behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de andere ouders.

Interesse?

Heb je interesse? Dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar a.vonk@4kids.nl.