Gastouderbureau 4Kids
Nieuws

Klachtenverslag 2018 beschikbaar

29 april 2019

In 2018 zijn er twee klachten ingediend tegen 4Kids bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het betrof in beide gevallen een klacht over de kwaliteit van de opvang en geldzaken. De klachten zijn door de Geschillencommissie beoordeeld.

Eerste klacht

Ouders waren het niet eens met de maand opzegtermijn bij zowel gastouder als 4Kids. Volgens de ouders heeft de gastouder zich niet aan de regels gehouden. Hierdoor zouden de ouders van de opzegtermijn mogen afzien en de opvang per direct mogen beƫindigen. 4Kids heeft echter niet kunnen vaststellen dat gastouder zich niet aan de regels heeft gehouden.

Op 14 juni 2018 heeft 4Kids bij de Geschillencommissie aangegeven dat er een schikking is getroffen. Op 12 juli 2018 heeft de Geschillencommissie bevestigd dat beide partijen tot een oplossing zijn gekomen.

Tweede klacht

Ouders hebben aangegeven geen bureaukosten te willen betalen voor de 4 maanden minimale looptijd, noch de gastouder te willen betalen voor de maand opzegtermijn. De ouders zijn van mening dat de gastouder hun kind onvoldoende veiligheid heeft geboden. De ouders waren van mening de opvang per direct te mogen beƫindigen en daarmee af te zien van de minimale looptijd bij 4Kids en de maand opzegtermijn bij gastouder. Deze zaak is tussen beide partijen geschikt.

Op 23 november 2018 heeft de Geschillencommissie bevestigd dat er tussen beide partijen een oplossing is bereikt.

Download klachtenverslag 2018

Klik op onderstaande button om het volledige klachtenverslag van 2018 te lezen.

Download klachtenverslag 2018

De geschillencommissie

4Kids regelt de klachtenafhandeling deels in eigen beheer en deels via een onafhankelijke commissie, de Geschillencommissie Kinderopvang. 4Kids beschouwt klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent dat 4Kids de klacht niet alleen wil afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op deze manier draagt klachtenbehandeling bij aan verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.

  naar nieuwsoverzicht