Extra kwaliteitseisen gastouderopvang

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangekondigd extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang te willen vastleggen. Op dit moment zijn de extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang nog niet definitief. We willen je wel alvast meenemen in wat er mogelijk gaat veranderen in 2025. Op deze pagina vind je daarom alle informatie die hierover bij ons bekend is, en door ons gecontroleerd is. Zo hoef jij je geen zorgen te maken, en weet je precies hoe het ervoor staat.

Wij helpen je
Als gastouderbureau houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten. En mede door onze deelname aan de adviesraad gastouderopvang, van de Brancheorganisatie Kinderopvang, zijn we snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zoals je van ons gewend bent, blijven we jou ook informeren.

Laatste nieuws kwaliteitseisen gastouderopvang

 • 24 juni 2024

  Kwaliteitseisen gastouderopvang: hoe staat het ervoor?

  Er komt binnenkort een nieuw kabinet. Dat heeft ook invloed op de wijzigingen voor de gastouderopvang. We kunnen ons voorstellen...

 • 16 mei 2024

  Update: Koppeling met maximaal twee gastouderbureaus alleen voor nieuwe koppelingen

  Zoals je weet is de overheid bezig met het doorvoeren van extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang. Hierin is nog niets...

 • 21 maart 2024

  Maatregelen kwaliteitseisen gastouderopvang verder uitgewerkt

  De overheid heeft de maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren verder uitgewerkt in een conceptbesluit....

 • 14 maart 2024

  Wetsvoorstel extra kwaliteitseisen gastouderopvang 2025 openbaar

  Op 5 maart 2024 hebben we jullie geïnformeerd dat de eerste kwaliteitseisen zijn meegenomen in een wetsvoorstel naar de...

 • 5 maart 2024

  Wetsvoorstel extra kwaliteitseisen gastouderopvang naar Tweede Kamer

  Vorige maand hebben we jullie geïnformeerd over de mogelijke extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang, die zijn voorgesteld...

 • 11 januari 2024

  Belangrijk jaar voor de gastouderopvang

  Het jaar 2024 is van start. En niet zomaar een jaar voor de gastouderopvang. Zoals het er nu uitziet gaan er per 2025 extra...

Veelgestelde vragen

Er zijn op dit moment grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep gastouders hoogwaardige gastouderopvang biedt, maar ook dat bij een deel van de gastouders sprake is van lage, of zeer lage pedagogische kwaliteit. Dit betekent dat er kinderen zijn die niet optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. En dat is zonde van deze belangrijke, kleinschalige vorm van kinderopvang. Om de kwaliteit tussen gastouders te verkleinen komt minister Van Gennip met extra kwaliteitseisen.

Bron: Inventarisatiestudie gastouderopvang door Kohnstamm Instituut – 2022
Bron: Rijksoverheid

Minister van Gennip wil maatregelen nemen om:

 • de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus te verbeteren;
 • de professionaliteit van gastouders te verhogen;
 • het toezicht te versterken.

De extra kwaliteitseisen zijn dus niet alleen gericht op gastouders. Maar ook op gastouderbureaus en de GGD.

Bron: Rijksoverheid

De extra kwaliteitseisen zijn gericht op gastouders, gastouderbureaus en de GGD.

Belangrijk: voor alle voorgestelde kwaliteitseisen geldt dat deze nog niet definitief zijn. Dat geldt dus ook voor de kwaliteitseisen die zijn meegenomen in het wetsvoorstel in de Tweede Kamer (zie vraag 4).

Gastouders

 1. De gastouder volgt, naast de coaching door de pedagogisch beleidsmedewerker, jaarlijks nog zeven uur aan permanente ontwikkeling. Zie vraag 7
 2. Ingevuld pedagogisch werkplan. Zie vraag 8
 3. Achterwacht die binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn, in geval van nood. Ook voor gastouders waarbij minder dan vier kinderen tegelijk aanwezig zijn. Zie vraag 9
 4. Koppeling met maximaal twee gastouderbureaus, alleen voor nieuwe koppelingen. Bestaande overeenkomsten met ouders mogen doorlopen. Zie vraag 10.
 5. Het opnemen van de vier pedagogische basisdoelen in de wet voor gastouders. Zie vraag 11.

Gastouderbureaus

 1. De pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau biedt iedere gastouder jaarlijks drie uur coaching. Zie vraag 12.
 2. Pedagogische kennis op HBO werk- en denkniveau in eigen huis

Bron: Rijksoverheid – nieuwsbericht 1 maart 2024
Bron: Internetconsultatie overheid – 18 maart 2024
Bron: Concept besluit overheid – 18 maart 2024
Bron: verslag overheid – 15 mei 2024

Door de kabinetswissel wordt de behandeling van het Wetsvoorstel in de Tweede Kamer en het bijbehorende besluit uitgesteld tot na de zomer.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft nog wel steeds naar publicatie van de wijzigingen voor 1 januari 2025. Goed om te weten: publicatie is iets anders dan inwerkingtreding (het moment waarop de maatregelen ingaan). Het kan daardoor zijn dat de regels wel op 1 januari 2025 gepubliceerd worden, maar dat een aantal maatregelen later ingaan.

Dit betekent dat zowel de extra kwaliteitseisen als de datum waarop deze in moeten gaan nog niet definitief zijn. In dit nieuwsbericht lees je meer over wat we weten over de planning van het kabinet.

Ben je op dit moment aan meer dan twee gastouderbureaus gekoppeld? Het is nog niet bekend wat de overgangstermijn wordt voor gastouders die op dit moment contracten hebben met meer dan twee gastouderbureaus. Hierover is de overheid nog in gesprek.

Wetsvoorstel Tweede Kamer
Voor een aantal voorgestelde maatregelen moet de Wet Kinderopvang worden aangepast. Hiervoor is een drietal kwaliteitseisen naar de Tweede Kamer verstuurd. Zie nieuwsbericht 5 maart 2024.

Bron: Rijksoverheid – nieuwsbericht 31 mei 2023
Bron: Rijksoverheid – nieuwsbericht 1 maart 2024

Jazeker kan dat! Het is altijd goed voor je gastouderopvang om een ingevuld pedagogisch werkplan te hebben. En een achterwacht te hebben geregeld die binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn bij nood. Bij vraag 8 lees je meer over het pedagogisch werkplan. En bij vraag 9 kun je meer informatie vinden over de achterwacht.

Op dit moment is nog niet bekend hoe dit precies vorm gaat krijgen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de opleidingen tot gastouder die je bij ons kunt volgen altijd voldoen aan de kwaliteitseisen. Zodra hier meer informatie over bekend is, lees je dat hier.

Dat kan zeker! Wij hebben een uitgebreid (online) aanbod aan cursussen en workshops. Na elke cursus of workshop ontvang je van ons een certificaat van deelname, zodat je altijd kunt laten zien aan ouders en de GGD dat je een actieve gastouder bent op dit gebied. Ons volledige cursusaanbod bekijk je hier.

Met je pedagogisch werkplan laat je zien hoe je het pedagogisch beleid in de praktijk brengt. Wij hebben hiervoor een document gemaakt welke je zelf eenvoudig in kunt vullen. Deze vind je in Mijn 4Kids (online omgeving voor (gast)ouders van gastouderbureau 4Kids) > Downloads > Pedagogisch werkplan. Daar vind je ook hulpmiddelen die je helpen bij het invullen van het pedagogisch werkplan. En onze pedagogische video’s. Je mag ook altijd je bemiddelaar om hulp vragen.

Heb je al een ingevuld pedagogisch werkplan? Dan kun je deze nu uploaden via Mijn 4Kids > Algemene gegevens > Opvanggegevens, onder het kopje Ontwikkelingsgericht werken.

De achterwacht moet binnen een kwartier bij jou kunnen zijn in gevallen van nood. Dit mogen meerdere personen zijn. De achterwacht heeft geen VOG nodig. Een achterwacht is nu al verplicht voor gastouders die 4 of meer kinderen tegelijk opvangen. Ons advies is om ook een achterwacht te regelen als je minder kinderen opvangt. Want wat als je plotseling weg moet? Dan is het altijd fijn als er iemand is die er voor je kan zijn. Vergeet ouders niet te informeren over je achterwacht(en).

Het voorstel van de minister is dat je nieuwe koppelingen met ouders vanaf 1 januari 2025 nog maar met twee gastouderbureaus mag afsluiten. Maar dat bestaande overeenkomsten tussen ouders en gastouderbureaus kunnen doorlopen tot het laatste kind uit dat gezin, dat gebruik maakt van de gastouderopvang, de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt. Of naar de middelbare school gaat.

Oftewel: als de kwaliteitseisen doorgaan zoals nu is voorgesteld, kun je nog langere tijd met meer dan twee gastouderbureaus samenwerken. Alleen nieuwe koppelingen kunnen dan vanaf 1 januari 2025 nog gestart worden met twee bureaus.

Je kunt al wel vast nadenken over wat je belangrijk vindt in de samenwerking met een gastouderbureau. Hier geven we je 10 tips bij het kiezen van een goed gastouderbureau. Je kunt hierover ook altijd contact opnemen met je bemiddelaar of ons kantoor.

Bron: verslag overheid – 15 mei 2024

Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen die al bij jullie bekend zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen. Het enige verschil is dat ze op dit moment nog niet zijn vastgelegd in de wet, zoals bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Bron: Rijksoverheid

Gastouderbureau 4Kids heeft twee pedagogen in dienst: Connie en Sabina. Zij staan voor je klaar als je vragen hebt over de ontwikkeling van een kind in je opvang. Je kunt ze bereiken via pedagoog@4kids.nl.

Wij snappen je zorgen hierover, maar dat is niet nodig. Het voorstel met de nieuwe maatregelen is nog niet definitief. Daarnaast overweegt de minister een overgangstermijn om gastouderbureaus en gastouders zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wij zorgen er als gastouderbureau samen met jou voor dat je altijd aan de kwaliteitseisen blijft voldoen als gastouder.

Bron: Rijksoverheid

Het voorstel van minister Van Gennip is dat de maximum uurprijs voor de gastouderopvang per 2025 met € 0,21 wordt verhoogd.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Naam Type
Kamerbrief Verbetertraject gastouderopvang - 31 mei 2023 pdf
Inventarisatiestudie gastouderopvang door Kohnstamm Instituut - 2022 pdf
Conceptbesluit overheid - 18 maart 2024 pdf
Verslag overheid - 15 mei 2024 pdf

Links

Pagina Tweede Kamer – status wetsvoorstel
Internetconsultatie overheid – 18 maart 2024