Gastouderbureau 4Kids
Corona

FAQ corona

Vanaf maandag 8 februari mogen alle kinderen, ook die in de basisschoolleeftijd, weer naar hun gastouder. Wat dit precies betekent voor de opvang lees je in deze FAQ.

01 Bestaat er een protocol hoe de opvang zo veilig mogelijk kan plaatsvinden?

Ja, er is een protocol opgesteld. Gastouders en ouders moeten dit protocol goed met elkaar bespreken. Het protocol is gericht op gastouders die in eigen huis opvangen. Werken jullie volgens de regeling Dienstverlening aan Huis en wordt er in het huis van de ouders opgevangen? Pas het protocol dan zo goed mogelijk toe op jullie situatie.

Klik hier om het protocol te downloaden.

02 Wat is de gezondheidscheck voor gastouders en ouders?

Gastouders moeten een gezondheidscheck doen voor aanvang van hun werkzaamheden (zie protocol gastouderopvang). Als één van de vragen met JA wordt beantwoord, dan mag de gastouder geen opvang verlenen. En moet zij zich laten testen. Ook voor ouders geldt dat zij niet op de opvanglocatie komen als een van de vragen van de gezondheidscheck met JA moet worden beantwoord. Gastouders wijzen ouders op dit beleid.

Als een gastouder gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet hij/zij de opvangkinderen laten ophalen en zich laten testen. Dat geldt ook voor een kind dat op de opvang naast verkoudheidsklachten symptomen als hoesten, koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. De ouders wordt gevraagd hun kind op te halen en te laten testen.

03 Hoe beslis ik of mijn (verkouden) kind naar de gastouder kan?

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 kun je beoordelen of je (verkouden) kind naar de gastouder kan. De beslisboom is ook beschikbaar in het Engels. Download PDF Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary.

Over de beslisboom
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Kind testen op corona
Op deze pagina van de Rijksoverheid vind je meer informatie over kinderen laten testen op corona.

Advies 4Kids
In overleg met onze klankbordgroep Gastouders en de Oudercommissie vinden wij het belangrijk om het volgende advies aan ouders toe te voegen: maak de juiste afweging als je je kind met een neusverkoudheid bij je gastouder brengt. Het risico bestaat dat je gastouder ook verkouden wordt. Een verkouden gastouder mag geen opvang verlenen. De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas hervatten als de gastouder 24 uur klachtenvrij is of negatief test op COVID-19. Daarnaast wordt een verkouden gastouder beperkt in de privésfeer. Zo kunnen eventuele kwetsbare personen in zijn/haar omgeving niet bezocht worden. Als je je kind zelf of op een alternatieve manier kan opvangen, dan adviseren wij om dit te doen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat altijd de beslisboom moet worden gevolgd.

04 Hoe bepaal je of je naar school en/of werk mag? (Voor iedereen boven 12 jaar)

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom 12+ - thuisblijven of naar school / werk? bepaal je of je naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 in het Nederlands en in het Engels.

05 Kunnen gastouders zich met voorrang laten testen op het coronavirus?

Ja, vanaf maandag 8 februari krijgen gastouders voorrang bij het testen bij een testlocatie van de GGD. De huisgenoten van de gastouder komen niet in aanmerking voor het testen met voorrang. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd waardoor de continuïteit van de opvang in het gevaar kan komen.

Hoe werkt het?

 1. Wil je met voorrang getest worden? Controleer dan eerst of je aan het afwegingskader voldoet.
 2. Voldoe je aan de eisen voor een sneltest? Dan neem je contact op met 4Kids door te bellen naar 0572-341000 (keuze 3). Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8:15 en 17:00 uur. Samen controleren we nogmaals het afwegingskader.
 3. Wij vullen een verklaringsformulier in en ondertekenen deze voor akkoord. Met de getekende verklaring kan er met voorrang een afspraak gemaakt worden om te testen.
 4. Je maakt zelf een testafspraak bij de GGD via een prioriteitsnummer. Dit speciale nummer ontvang je van ons en is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het echt nodig is.

De testlocatie en verdere gang van zaken

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar gastouders met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
 • Je blijft thuis tot je de testuitslag krijgt en verlaat alleen het huis voor de testafspraak.
 • Bij de testlocatie moet je je identiteitsbewijs laten zien en de voorrangsverklaring van 4Kids.
 • Je kan de testuitslag bekijken via coronatest.nl. Je kan alleen inloggen met gebruik van DigiD.
 • Bij een negatieve testuitslag kan je direct weer aan het werk
 • Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de testuitslag contact met je op om het bron- en contactonderzoek op te starten. Je informeert zelf alle betrokkenen zoals ouders en 4Kids.

06 Wat als een gastouder positief getest wordt?

Wanneer de test positief is, moet de gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De gastouder informeert de ouders en 4Kids. In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de ‘Thuisblijfregels voor kinderen’ in werking. Als een gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine wanneer zij niet tot de groep met immuniteit behoren. Als de gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als de gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft de gastouder langer in thuisisolatie. De niet immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, maar kunnen zij op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag uit quarantaine. Een persoon die immuun is en geen klachten heeft, moet 72 uur in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten en nauwe contacten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test. Lees hier het protocol gastouderopvang.

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

07 Zijn er voor gastouders zelftesten beschikbaar?

Vanaf 10 mei ontvangen gastouders op hun huisadres een set zelftesten. Hiermee kan tot aan de zomer twee keer per week getest worden. Op deze manier kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord. En kunnen meerdere besmettingen voorkomen worden.

Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website www.zelftestenkinderopvang.nl.

Extra voorzorg
De zelftest is een extra voorzorgsmaatregel in de kinderopvang. Het is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. De sneltest komt niet in de plaats van de testen die door de GGD worden afgenomen. Heb je klachten? Of kom je als nauw contact naar voren uit bron- en contactonderzoek? Laat je dan altijd direct testen bij de GGD. Als gastouder heb je voorrang bij de GGD-teststraat. Zelftesten zijn dus niet bedoeld voor:

 • mensen met klachten;
 • mensen die contact hadden met iemand met corona;
 • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied.

Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen, de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt. Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen.

Heb je klachten? Dan volg je de adviezen uit het protocol gastouderopvang. Meer informatie over zelftesten vind je op de website van de rijksoverheid. Meer informatie over het testbeleid vind je op de website van de RIVM.

08 Wat als één van de gastkinderen positief getest wordt?

Heeft een opvangkind corona en is het kind de afgelopen 2 dagen nog in de opvang geweest, dan moet de opvang gesloten worden. Alle personen (gastouder, huisgenoten, andere opvangkinderen) die in de afgelopen 2 dagen meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van het kind zijn geweest, moeten dan in quarantaine.

Is er een kind met corona? Dan neemt de gastouder contact op met de GGD en met ons team Relatiebeheer door te bellen naar 0572-341000 (keuze 3).

09 Moet ik de facturen doorbetalen als mijn gastouder niet kan opvangen door corona?

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en gastouders in onderling overleg afspreken dat ouders de opvang door blijven betalen en dat de gastouder op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen. Wanneer ouders en gastouders tot een andere oplossing komen, waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen.

10 Ik moet mijn opvanglocatie tijdelijk sluiten. Moet ik dat doorgeven aan 4Kids?

Ja. Wanneer je je opvanglocatie moet sluiten, door bijvoorbeeld een positieve test of quarantaineplicht, vragen wij je dit door te geven aan ons team Relatiebeheer. Door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl. Wij zijn graag op de hoogte van jouw situatie. En daarnaast informeren wij de brancheorganisatie Kinderopvang, zodat zij kunnen monitoren hoe uitvoerbaar het huidige beleid is.

11 Wat als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen?

Als de gastouder geen opvang kan/wil verlenen, dan is er geen betalingsverplichting. De gastouder is niet beschikbaar en dan gelden de contractafspraken. Mochten ouders beslissen door te betalen, dan is het goed te weten dat ouders kinderopvangtoeslag krijgen over alle gefactureerde uren.

Een gastouder aan huis die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat hij/zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ontstaan er problemen voor de ouder of de gastouder? Neem dan contact op met ons team Relatiebeheer.

12 Mag mijn kind naar de gastouder als een klasgenoot of nauw contact positief getest is?

Wanneer de GGD aangeeft dat het kind in quarantaine moet, kan het kind ook niet naar de gastouder. Zie ook het protocol gastouderopvang

Er gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde corona-infectie hebben doorgemaakt.

13 Wanneer word je als immuun beschouwd?

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor corona beschouwd als deze:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte corona-infectie OF
 • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

14 Wat als een broer/zus in quarantaine moet, omdat een klasgenoot is besmet?

Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook de thuisblijfregels in het protocol gastouderopvang).

Zie voor de meest up-to-date informatie altijd het protocol gastouderopvang.

15 Moet de rest van het gezin ook thuisblijven als een gezinslid een nauw contact is van iemand met corona?

Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van degene met corona. En als zij geen klachten hebben. Het gezinslid dat een nauw contact is van iemand met corona blijft wel thuis.

16 Mag de opvang doorgaan als een eigen kind van de gastouder in quarantaine moet?

Als een huisgenoot (dus ook een eigen kind) van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron en contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Let op! Het advies van de GGD is altijd leidend.

Dit geldt ook voor gastouderopvang aan huis: betrokken huisgenoot mag niet in dezelfde ruimte verblijven of aanwezig zijn als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen.

17 Ik ben gastouder en zwanger, mag ik opvangen?

Gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april komen te vervallen.

18 Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik geen opvang kan aanbieden?

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers.

19 Moet ouder doorbetalen als kind ziek is of in quarantaine zit?

Ja, de reguliere contractafspraken zijn van toepassing.

20 Tot wanneer liep de noodopvang tijdens de 2e lockdown?

De noodopvang tijdens de 2e lockdown liep van 16 december tot 8 februari. Over deze periode ontvang je een compensatie van de overheid van de eigen bijdrage tot het maximum toeslagtarief.

21 Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders?

LET OP Kwam je in aanmerking voor een vergoeding? Dan kon je de vergoeding aanvragen in de periode van 15 mei 2021 tot en met 15 juli 2021. Je kunt nu geen vergoeding meer aanvragen. Kijk op www.svb.nl/nl/kinderopvang voor meer informatie.

Over de compensatieregeling (15 mei - 15 juli 2021)
Sinds 8 februari 2021 bieden de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aan. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari. Zoals in de eerste lockdown worden ouders gecompenseerd tot het maximum toeslagtarief. Voor 2020 was dat € 6,27 per uur. Per 2021 is dat vastgesteld op € 6,49 per uur.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
  De compensatie voor de kosten van kinderopvang voor bovengenoemde periode wordt rond 28 mei uitbetaald. Ouders krijgen rond 21/22 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in hun digitale berichtenbox van de overheid. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Er kan bezwaar worden gemaakt. Deze compensatieregeling heet officieel 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang' (TTKO).

 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie
  Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente. Krijg je niet voor alle uren dat je gebruik maakt van kinderopvang een vergoeding van de gemeente? En krijgt je voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kun je gebruik maken van de TTKZO regeling.

 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
  Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen).

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage.

22 Hoe zit het nou met het maximaal toeslagtarief en de eigen bijdrage?

Het gemiddelde uurtarief per kind
Iedere ouder betaalt per kind een gemiddeld uurtarief. Dit is het uurtarief dat de ouder gemiddeld per kind betaalt aan de gastouder en aan 4Kids samen voor de opvang en de begeleiding.

Het maximale toeslagtarief
De overheid stelt ieder jaar een maximaal uurtarief vast waarover de ouder kinderopvangtoeslag krijgt. Dit heet het maximale toeslagtarief. Het maximale toeslagtarief is in 2020 vastgesteld op € 6,27 per kind per uur en in 2021 op € 6,49. Tot aan het maximale toeslagtarief krijgt de ouder een inkomensafhankelijk percentage kinderopvangtoeslag.

Eigen bijdrage
Het deel van het gemiddelde uurtarief per kind dat niet door de kinderopvangtoeslag wordt gedekt, komt voor eigen rekening van de ouder. Dit heet de eigen bijdrage.

23 Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Vanwege de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar, heeft de staatssecretaris besloten de koppeling gewerkte uren voor het recht op kinderopvangtoeslag in 2020 te verruimen.

Ouders hebben per kalendermaand tot maximaal 230 gewerkte uren recht op kinderopvangtoeslag. Dit is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is normaal gesproken bij dagopvang gelijk aan 140% van de gewerkte uren. En 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten.

In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk en is alleen van toepassing in berekeningsjaar 2020.

Lager inkomen
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

24 Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn omdat je je kind(eren) nu niet naar de gastouder brengt hoef je niet door te geven.

26 Mag een stagiaire/ vrijwilliger aanwezig zijn op de opvang?

Dit mag wanneer de algemene maatregelen uit het protocol gastouderopvang in acht genomen worden./p>

27 Gaat mijn EHAK cursus wel door?

Op dit moment gaan op de meeste locaties de EHAK cursussen weer door. Mocht je je hebben opgegeven voor een cursus waarvan de locatie toch nog niet opengaat dan nemen wij hierover contact met je op.

28 Moet ik tijdens het vervoeren van kinderen een mondkapje dragen in de auto?

Gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje.

29 Komt mijn bemiddelaar nog wel langs voor huisbezoeken?

Onze bemiddelaars pakken de huisbezoeken weer geleidelijk op. Er worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Natuurlijk gaat dit in overleg met de gastouder.

30 Vinden er weer reguliere inspecties plaats?

Corona en toezicht kinderopvang
Na de aangekondigde versoepelingen ten aanzien van de coronamaatregelen, houden toezichthouders vanaf 5 juni weer op de reguliere wijze toezicht op de kinderopvangvoorzieningen. Dat betekent dat er ook locatiebezoeken plaatsvinden wanneer dat veilig en verantwoord kan. Mocht dit niet zo zijn dan kan de toezichthouder een onderzoek ook op afstand uitvoeren, bijvoorbeeld via beeldbellen. De toezichthouder hanteert hierbij de richtlijnen van het RIVM voor een veilige inspectie.

Meer informatie en aanvullende maatregelen zijn te vinden op de website van Veranderingen kinderopvang en van Rijksoverheid.

31 Hoe zit het met de kwaliteitseisen en het toezicht van de GGD?

De kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving zijn zoals altijd van kracht. De GGD ziet toe op het naleven van deze regels. De gastouder is verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Hiervoor maakt de gastouder op dit moment gebruik van het protocol gastouderopvang.

32 Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Staat het antwoord op jouw vraag niet in deze FAQ? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.