Gastouderbureau 4Kids
Corona

Coronavirus: FAQ

Sinds 11 mei vindt de gastouderopvang weer volledig plaats. De omgang met het coronavirus levert echter de nodige vragen op. Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

01 Bestaat er een protocol hoe de opvang zo veilig mogelijk kan plaatsvinden?

Ja, er is een protocol opgesteld. Gastouders en ouders moeten dit protocol goed met elkaar bespreken. Het protocol is gericht op gastouders die in eigen huis opvangen. Werken jullie volgens de regeling Dienstverlening aan Huis en wordt er in het huis van de ouders opgevangen? Pas het protocol dan zo goed mogelijk toe op jullie situatie.

Klik hier om het protocol te downloaden.

02 Kunnen kinderen met een (langdurige) verkoudheid naar de gastouder?

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool* mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:

  1. als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben;
  2. als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  3. een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.

*Werkt een school niet met reguliere klasindeling? Dan geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO

In overleg met onze klankbordgroep Gastouders en de Oudercommissie vinden wij het belangrijk om het volgende advies aan ouders toe te voegen: maak de juiste afweging als je je kind met een neusverkoudheid bij je gastouder brengt. Het risico bestaat dat je gastouder ook verkouden wordt. Een verkouden gastouder mag geen opvang verlenen. De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas hervatten als de gastouder 24 uur klachtenvrij is of negatief test op COVID-19. Daarnaast wordt een verkouden gastouder beperkt in de privésfeer. Zo kunnen eventuele kwetsbare personen in zijn/haar omgeving niet bezocht worden. Als je je kind zelf of op een alternatieve manier kan opvangen, dan adviseren wij om dit te doen. Volgens de huidige richtlijnen is dit echter geen verplichting. Je mag je kind brengen.

03 Hoe beslis ik of mijn (verkouden) kind naar de gastouder kan?

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland twee beslisbomen ontwikkeld. Met de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar of de beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar kun je (samen met de gastouder) beoordelen of je (verkouden) kind naar de gastouder kan.

04 Kunnen gastouders zich laten testen op het coronavirus?

Ja, iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het testen.

05 Wat als een gastouder positief getest wordt?

Word je als gastouder positief getest op corona? Neem dan contact met ons op. Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, dan mag je weer aan het werk. Lees hier het protocol gastouderopvang.

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

06 Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders? Wanneer wordt de compensatie uitbetaald? Wat als ik vragen heb over de hoogte van mijn compensatie?

Compensatie tot het max. toeslagtarief
De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale toeslagtarief van € 6,27 over de periode van 16 maart tot 8 juni. De Belastingdienst/ Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en de betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rond 8 juli in één keer rechtstreeks uit op de rekening waarop de ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Dit gaat automatisch en hier hoeven de ouders niets voor te doen.

Website SVB
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatie boven het max. toeslagtarief
De compensatieregeling voor het bedrag boven het maximaal toeslagtarief gaat over de periode van 16 maart tot 11 mei. Over de afhandeling zijn ouders en gastouders door ons geïnformeerd. De uitwerking van de regeling lezen gastouders hier en lezen ouders hier. Voor vragen over dit deel van de compensatie neem je contact met ons op via 0572-341000 of info@4kids.nl

07 Tot wanneer liep de noodopvang?

De (gratis) noodopvang voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en kwetsbare kinderen is gestopt op 8 juni. De noodopvang in avonden, nachten en in het weekend voor ouders die werken in de zorg is geëindigd op 1 juli.

08 Wat als de gastouder tijdelijk ziek is en geen opvang kan verlenen?

Als een gastouder tijdelijk ziek is, adviseren we de ouder om de gastouder te blijven betalen en zelf tijdelijk voor andere opvang te zorgen. Bij opvangproblemen kan de ouder contact opnemen met het team relatiebeheer.

09 Wat als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen?

Ook als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen, adviseren wij de ouder om de gastouder door te betalen (zie de vraag over ziekte). Echter zal deze situatie veel langer duren. Gastouders in een risicogroep (volgens het RIVM) worden niet verplicht om te werken. De gastouder moet zelf het risico afwegen.

Een gastouder aan huis die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat hij/zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ontstaan er problemen voor de ouder of de gastouder? Neem dan contact op met ons team Relatiebeheer.

10 Ik ben gastouder en zwanger, mag ik opvangen?

In het protocol gastouderopvang wordt, momenteel geadviseerd de opvang te stoppen vanaf de 28e week van de zwangerschap.

De achterliggende gedachte is: COVID-19 is een luchtweginfectie. Vooralsnog lijken zwangeren geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden. Er is ook – voor zover bekend – geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie. Echter het ziekteverloop zou ernstiger kunnen verlopen. Redenen hiervoor zijn het optreden van koorts en het risico op het ontstaan van complicaties zoals een longontsteking. Dit geldt met name vanaf 28 weken van de zwangerschap, vanwege de groeiende buik met als gevolg verkleining van de longcapaciteit.

Zolang je jezelf preventief aan alle hygiëneprotocollen en social distancing kan houden, kan je doorwerken. Het is van belang dat je, in goed overleg en met gezond verstand, dient te bekijken hoe je veilig en gezond je werk kan blijven uitvoeren. Bij vragen of twijfels: neem contact op met huisarts en/of verloskundige.

Het is een individuele situatie waarbij een ieder andere omstandigheden heeft. Denk goed na en neem geen risico met je eigen gezondheid en die van je kind. Het dringende advies is om in ieder geval 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum te stoppen.

11 Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik geen opvang kan aanbieden?

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers.

12 Mag een gastouder kinderen per auto vervoeren?

Ja, kinderen tot en met 12 jaar mogen door iemand anders dan de eigen ouders per auto vervoerd worden.

13 Gaat mijn EHAK cursus wel door?

Sinds 15 juni mogen er weer praktijkcursussen Eerste Hulp aan Kinderen worden aangeboden met maximaal 8 deelnemers. Voorlopig mogen alleen de blended cursussen (online + praktijk) worden aangeboden. Nadat wij jouw aanmelding hebben verwerkt ontvang je van ons een vouchercode voor het online gedeelte en een uitnodiging voor de praktijkcursus. Het online gedeelte moet zijn afgerond voordat je mag deelnemen aan de praktijkcursus.

14 Vinden er weer reguliere inspecties plaats?

De meeste GGD's zijn de inspecties weer aan het opstarten, echter zijn er nog verschillen per GGD. De aanvangsinspecties worden weer opgepakt.

15 Kunnen gastouders nieuwe opvangcontracten sluiten?

Ja, dat is mogelijk. Vanaf 11 mei is de gastouderopvang voor 100% open en werkt alles weer conform de situatie van voor 16 maart jl. Gastouders en ouders kunnen onderling een contract afsluiten.

Wil je starten als nieuwe gastouder bij 4Kids? Neem dan contact met ons op. Wij zullen het verzoek bij de betreffende gemeente voorleggen of alle procedures in gang kunnen worden gezet. Het blijft op dit moment nog maatwerk en het verschilt per gemeente/GGD.

16 Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Veel vragen worden beantwoord in het protocol voor gastouderopvang. Staat het antwoord op jouw vraag ook daar niet in? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.