Gastouderbureau 4Kids
Nieuws

Geen gastouderleges Gemeente Wijdemeren

21 januari 2016

De gemeente Wijdemeren schaft de leges voor registratie en wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen af. De gemeente gaf aan dat zij dit doet naar aanleiding van meerdere verzoeken van kinderopvangorganisaties. De verandering is per januari 2016 ingevoerd. De gemeente heeft voor deze verandering gekozen omdat naar hun mening ‘de baten niet opwegen tegen de lasten van de legesheffing’.

Inschrijving LRKP

Gemeenten heffen leges om de kosten te dekken om het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) up to date te houden. Inschrijving in het register is verplicht om volwaardige kinderopvang te realiseren. Zonder vermelding in het LRKP ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag. Onder nieuwe registraties vallen ook verhuizingen en verandering van eigenaar van de locatie.

Terugdringen gemeentelijke leges

Het afschaffen van de leges in de gemeente Wijdemeren -van ruim 500 euro naar kosteloos- is een positief bericht in de discussie. Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten heft leges bij kinderopvangaanbieders. De bedragen die hiervoor worden gerekend lopen enorm uiteen. Al jaren dringen belangenverenigingen en kinderopvanginstellingen aan op meer transparantie en wordt geprobeerd om de gemeentelijke leges zo veel mogelijk terug te dringen.

  naar nieuwsoverzicht