Gastouderbureau 4Kids
Nieuws

Rechtbank erkent ondernemersrisico gastouders

28 november 2012

De rechtbank van Arnhem heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een gastouder en de Belastingdienst tegenover elkaar stonden. De omzet van de gastouder werd door de Belastingdienst behandeld als 'resultaat uit overige werkzaamheden' terwijl de gastouder haar omzet zag als 'winst uit onderneming'. Zij ging in verweer tegen de aanslag van de Belastingdienst en krijgt nu van de rechtbank gelijk. Het voordeel van 'winst uit onderneming' is, dat er een ondernemersaftrek en MKB-vrijstelling toegepast kan worden. Een gastouder is daardoor voordeliger uit.

 'Iets wat je erbij doet'

Het ondernemerschap van de gastouder stond in deze rechtszaak centraal. De Belastingdienst schetste een beeld van het vak gastouder als 'iets wat je erbij doet'. De dienst kenmerkt het gastouderbureau als de spil in de opvang. Als gastouder zou je geen invloed hebben op wie je klanten zijn, geen eigen tarieven bepalen, relatief weinig investeringen hoeven doen en een duidelijk plafond hebben aan de omzet vanwege de kleinschaligheid.

Grote verantwoordelijkheid

De rechtbank verwerpt eigenlijk alle door de Belastingdienst genoemde feiten. 'Eiseres is een gastouder die aan vrij zware opleidingseisen moet voldoen en die een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet volgehouden kan worden dat het opvangen van 5 of 6 vreemde kleine kinderen tegelijk tegen een vergoeding, gedurende vier dagen per week, iets is wat je "erbij doet". Daarvoor is het tijdsbeslag, de te verrichten inspanning en de verantwoordelijkheid veel te groot.'

Ondernemersrisico's

Ook onderkent de rechtbank het ondernemerschap van de gastouder, bijvoorbeeld door alle risico's die de gastouder, net als een reguliere ondernemer, loopt. Als het gastouderbureau failliet gaat, krijgt de gastouder haar geld niet (debiteurenrisico), als een gastouder ziek wordt, verdient zij niets en als een kind ziek is, ontvangt ze de helft (ziekterisico). Als ouders de overeenkomst opzeggen, moet een gastouder zorgen voor andere opvangkinderen voor de continïteit van het inkomen (continuïteitsrisico) en tot slot: als een kind dat de gastouder opvangt iets overkomt, is die aansprakelijk (aansprakelijkheidsrisico).

Uitslag

Niet alleen is het belastbare bedrag van de gastouder in deze zaak naar beneden bijgesteld, ook worden de door haar gemaakte kosten rond de rechtszaak door de Belastingdienst vergoed. Partijen hebben (vanaf 20 november) nog zes weken de kans om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

Bron: kinderopvangtotaal.nl

  naar nieuwsoverzicht