4Kids

Beste {firstname},

Vanavond heeft premier Mark Rutte bekend gemaakt dat Nederland in een strenge lockdown gaat. De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is met ingang van woensdag 16 december gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. De gastouderopvang blijft wel open, maar er geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor ouders die een contract hebben met de betreffende gastouder. Als er geen contract is dan kan er geen gebruik worden gemaakt van opvang c.q. noodopvang. Voor gastouders en ouders is het mogelijk om nieuwe contracten af te sluiten. Ook kunnen ouders meer uren (nood)opvang afnemen. Deze noodopvang wordt in tegenstelling tot in het voorjaar wel gefactureerd. Meer informatie over de sluiting van de kinderopvang vind je hier.

Net als bij de sluiting in maart wordt ouders aangeraden om de factuur volledig door te blijven betalen. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van de opvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het maximaal toeslagtarief. Meer informatie over de tegemoetkoming vind je hier.

Wij doen een beroep aan ouders om de juiste afweging te maken als zij hun kind(eren) naar de gastouder willen brengen en alles in goed overleg met de gastouder te doen.

Informatievoorziening
Wij vinden het belangrijk dat onze informatie juist en volledig is, hierom hebben we soms even de tijd nodig om de juiste informatie op een rij te zetten. Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van de overheid. En de informatie die je van ons krijgt, komt van het ministerie van SZW.

De meest recente informatie vind je op: www.4kids.nl/corona. Deze wordt de komende dagen verder aangevuld en geactualiseerd. Deze e-mail is naar zowel ouders als gastouders verzonden.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Team 4Kids

4Kids B.V. | 0572-341000 | info@4kids.nl | www.4kids.nl
KvK 05076692 | BTW NL819661193B01 | IBAN NL52 RABO 0102 0668 84