4Kids

UPDATE 15 mei 2020
Op moment van schrijven van was nog niet bekend dat de opvang op 11 mei weer zou starten. Inmiddels is besloten om vanaf 15 juni de compensatie over de gehele periode 16 maart tot 11 mei in één keer af te handelen. Dit in tegenstelling tot wat in deze brief staat beschreven.

Beste gastouder,

Afgelopen vrijdag hebben wij je bericht dat de compensatieregeling van de eigen bijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag bekend is geworden. In dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, lees je wat we van de ouder en van jou vragen en wat je kunt verwachten. De informatie in dit bericht betreft de volgende punten:

 • Woord vooraf
 • Goed om te weten
 • Compensatie door de overheid van eigen bijdrage tot € 6,27
 • Compensatie door 4Kids van eigen bijdrage boven € 6,27
 • Compensatie door gastouder van eigen bijdrage boven € 6,27
 • Compensatie bij overeenkomst Regeling Dienstverlening aan Huis
 • Advies van ouders en gastouders

Woord vooraf
Deze crisis en de bijbehorende maatregelen hebben ons allemaal overrompeld. Je hebt als gastouder mogelijk ondervonden dat je van de ene op de andere dag geen kinderen meer mocht opvangen. Maar misschien heb je door het bieden van noodopvang juist wel meer uren gemaakt dan normaal. Vanaf de start van de maatregelen hebben we de ouders op het hart gedrukt om de gastouderopvang te blijven betalen. De ouders ontvangen hun kinderopvangtoeslag over deze periode en de overheid compenseert een groot deel van de eigen bijdrage.

Goed om te weten
Om te begrijpen hoe de compensatieregeling in elkaar steekt, leggen we eerst drie begrippen aan je uit: het gemiddelde uurtarief per kind, het maximale toeslagtarief en de eigen bijdrage.

 • Het gemiddelde uurtarief per kind
  Dit is het uurtarief per kind dat de ouder gemiddeld betaalt aan jou en aan 4Kids samen voor de opvang en begeleiding.
 • Het maximale toeslagtarief
  De overheid stelt ieder jaar een maximaal uurtarief vast waarover de ouder kinderopvangtoeslag krijgt. Dit heet het maximale toeslagtarief. Het maximale toeslagtarief is in 2020 vastgesteld op € 6,27 per kind per uur. Tot aan het maximale toeslagtarief krijgt de ouder een inkomensafhankelijk percentage kinderopvangtoeslag.
 • Eigen bijdrage
  Het deel van het gemiddelde uurtarief per kind dat niet door de kinderopvangtoeslag wordt gedekt, komt voor eigen rekening van de ouder. Dit heet de eigen bijdrage.

Compensatie door de overheid van eigen bijdrage tot € 6,27
Tijdens deze crisisperiode compenseert de overheid de eigen bijdrage per uur tot het maximale toeslagtarief. Ook als het gemiddelde uurtarief per kind lager ligt dan € 6,27 compenseert de overheid tot € 6,27 per uur. Er kan dus sprake zijn van overcompensatie.

Om de eigen bijdrage te berekenen, gebruikt de Belastingdienst gegevens van de ouder (aantal uren, het inkomen) die op 6 april jongstleden bij de Belastingdienst bekend waren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de eigen bijdrage namens de Belastingdienst in juni of juli automatisch aan de ouder uitkeren. Hier hoeft de ouder niets voor te doen.

Compensatie door 4Kids van eigen bijdrage boven € 6,27
4Kids gaat uiteraard de bureaukosten naar rato aan de ouder compenseren. Dit gebeurt voor de periode over 16 maart tot en met 30 april automatisch in de loop van mei. Naar rato betekent dat wij het deel van de eigen bijdrage boven € 6,27 vergoeden wat door onze bureaukosten veroorzaakt wordt.

Compensatie door gastouder van eigen bijdrage boven € 6,27
Of de ouder de eigen bijdrage boven de € 6,27 per kind per uur van jou kan terugvragen is afhankelijk van de situatie. Ook is hier vooraf geen juridische zekerheid over te geven. Daarom willen we jullie het volgende adviseren:

Is het inkomen van de ouder als gevolg van de coronacrisis niet aanzienlijk gewijzigd? Dan vragen wij de ouder om geen compensatie van jou te verlangen. Zo blijft ieders inkomen gelijk, ondanks de crisis. De kinderopvangkosten van de ouder dalen wel, omdat de overheid de eigen bijdrage tot en met € 6,27 compenseert en, voor het bedrag daarboven, 4Kids de bureaukosten naar rato vergoedt.

Is het inkomen van de ouder fors gedaald of zijn er andere bijzondere omstandigheden? Dan vragen wij de ouder om met jou in gesprek te gaan. De ouder kan jou verzoeken om jouw gedeelte boven het maximale toeslagtarief terug te betalen.

Het maximaal terug te vorderen bedrag over de periode van 16 maart tot en met 30 april gaan wij voor jullie uitrekenen en is tussen 15 en 20 mei terug te vinden in Mijn 4Kids. In verreweg de meeste gevallen zal het niet om een heel hoog bedrag gaan. We geven de ouder in Mijn 4Kids de mogelijkheid om het bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk van jou terug te vragen. We zullen jullie hier voor die tijd aan herinneren.

Op 20 mei log jij in voor een overzicht van de teruggevraagde opvangvergoeding(en) van alle ouders. Je kan zo zien wat de totale financiële impact is en de verzoeken accorderen, dan wel afwijzen. Indien je vóór 25 mei niets invult, gaat het systeem ervan uit dat de terugbetaling akkoord is. Komen jullie er samen niet uit, of wil je advies? Dan staan wij uiteraard met raad en daad klaar.

Voor de maand mei start er 15 juni een nieuwe ronde terugbetalingen voor het gedeelte boven het maximale toeslagtarief.

Compensatie bij overeenkomst Regeling Dienstverlening aan Huis
Werk je conform de Regeling Dienstverlening aan Huis? Dan geldt het bovenstaande niet en kan de ouder geen compensatie vragen voor het gedeelte boven het maximale toeslagtarief van € 6,27. Jullie hebben namelijk een arbeidsovereenkomst gesloten en daarmee is de ouder onder deze omstandigheden verplicht om jouw loon door te betalen. De overheid compenseert wel haar deel en ook 4Kids compenseert wel het deel van de bureaukosten boven de € 6,27, zoals hierboven beschreven.

Advies van ouders en gastouders
De afgelopen dagen hebben we uitvoerig overlegd met de leden van de oudercommissie en de klankbordgroep gastouders. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het meedenken en het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen. Wij zijn dan ook zeer blij dat zij allen achter de inhoud van dit bericht staan.

Wij danken jou voor de steun en het begrip in deze lastige tijden. Heb je vragen en/of opmerkingen over de compensatieregeling? Bel of mail ons gerust: 0572- 341000 / info@4kids.nl.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Dekkers
Algemeen directeur

4Kids B.V. | 0572-341000 | info@4kids.nl | www.4kids.nl
KvK 05076692 | BTW NL819661193B01 | IBAN NL52 RABO 0102 0668 84