Gastouderbureau 4Kids
Over gastouderopvang

Wat doet 4Kids voor u?

De gastouderbemiddeling en -begeleiding van 4Kids kenmerkt zich door persoonlijke dienstverlening op maat. U krijgt een persoonlijke bemiddelaar die uw situatie goed kent en u begeleidt zo lang u opvang afneemt via ons gastouderbureau.

Wij verzorgen onder andere de volgende zaken voor u:

 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind, bijvoorbeeld via de online Opvangmarkt.
 • Een vaste contactpersoon voor u in de vorm van een eigen bemiddelaar. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelaar aan de opvanglocatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de kinderopvang met uw bemiddelaar en de gastouder.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opvangkosten.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
 • Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (certificaat EHAK, diploma, legitimatiebewijs).
 • Is uw eigen gastouder verhinderd door bijvoorbeeld vakantie of ziekte? Dan helpt een medewerker van ons gastouderbureau u met het vinden van een vervangende gastouder.
 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Scholing en bijscholing van uw gastouder.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van uw gastouder bij pedagogische uitdagingen.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele (kinderopvang)onderwerpen worden behandeld.