Gastouderbureau 4Kids
Courses
This page is not available in your language and is displayed in Dutch.
Diplomaroute ROC Rivor

Diplomaroute ROC Rivor

Voor aanstaande gastouders biedt 4Kids een diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn aan via ROC Rivor. Hieronder leest u meer over de inhoud van de diplomaroute. Onderaan de pagina vindt u een link naar het inschrijfformulier.

In het kort bestaat deze diplomaroute uit

Diplomaroute ROC Rivor
 1. U meldt zich aan voor de diplomaroute. Vervolgens wordt u gebeld voor een telefonisch intakegesprek.
 2. In het telefonisch intakegesprek wordt nagegaan of u voldoende praktijkervaring heeft om de diplomaroute te kunnen volgen.
 3. Als in de intake is vastgesteld dat u voldoende praktijkervaring heeft, wordt u toegelaten tot het examen. Het examen bestaat uit drie delen.
  - Examen deel 1: schriftelijke toetsen Nederlands spreken en schrijven en beroepsgerichte kennis en het maken van een beroepsgerichte opdracht. Examen deel 1 vindt plaats op een locatie van ROC Rivor.
  - Examen deel 2: Proeve van Bekwaamheid (observatie en interview) en mondelinge toetsen Nederlands. Examen deel 2 vindt plaats op de opvanglocatie.
 4. Sinds 1 oktober 2015 telt de uitslag van het examen Nederlands lezen en luisteren voor de zak-slaagregeling van het diploma. ROC Rivor neemt dit examen centraal af in Tiel. Er zijn 4 momenten per jaar waarop dit examen wordt afgenomen. Het cijfer van het centrale examen Nederlands lezen en luisteren en van het instellingsexamen Nederlands spreken en schrijven moeten samen gemiddeld een 5 zijn om in aanmerking te komen voor het diploma. Het centrale examen wordt nagekeken door Cito. Dit duurt zo'n 5 tot 7 weken.
 5. Vanaf 1 augustus 2016 wordt het centraal examen rekenen ingevoerd. Ook dit examen wordt afgenomen in Tiel. Dit examen is verplicht, maar telt nog niet mee voor het behalen van het diploma. Naar verwachting telt rekenen vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor de zak-slaagbeslissing.

Duur van diplomaroute

De duur van de diplomaroute is afhankelijk van de datum waarop het centrale examen Nederlands lezen en luisteren wordt afgenomen. Het is niet verplicht om het centrale examen Nederlands lezen en luisteren pas op het eind te maken. Als dit beter in uw planning past mag u beginnen met het centrale examen en daarna pas deel 1 en deel 2 doen.

Afnameperiodes schooljaar 2018

De centrale examens kunnen plaatsvinden in de volgende periodes, de exacte data zijn nog niet bekend:

 • januari 2018
 • maart 2018
 • mei 2018
 • september 2018
 • november 2018

Voorwaarden

 • U spreekt en schrijft Nederlands.
 • U heeft voldoende ervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Als u zelf minimaal 2 jaar kinderen heeft opgevoed: U heeft het afgelopen jaar minimaal 40 uur praktijkervaring opgedaan met oppassen op andere kinderen. U heeft oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).
 • Als u zelf geen kinderen heeft opgevoed: U heeft in de afgelopen twee jaar minimaal 120 uur praktijkervaring opgedaan, waarvan tenminste 20 uur in het afgelopen jaar. U heeft oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).
  Klik hier voor een beschrijving van de oppaservaring
 • Er zullen op het moment van het huisbezoek van ROC Rivor minimaal twee oppaskinderen van minimaal 1 jaar en maximaal 7 jaar aanwezig moeten zijn. Eigen kinderen zijn hierbij niet toegestaan.
 • De examenlocatie dient veilig, hygiënisch en kindvriendelijk te zijn.
 • U betaalt vooraf een eigen bijdrage van € 375,-. De overige kosten schiet 4Kids voor.
 • U bent reeds aangemeld voor een cursus Eerste Hulp aan Kinderen, of u bent al in het bezit van het certificaat.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van gastkinderen.
 • U zal minimaal twaalf maanden aaneengesloten opvang moeten bieden via 4Kids.
 • Indien u niet aan de bovenstaande voorwaarde voldoet bent u 4Kids het door 4Kids voorgeschoten bedrag + € 180,- verschuldigd. Voor iedere maand dat er wel is opgevangen wordt er € 50 in mindering gebracht op het aan 4Kids verschuldigde bedrag.

Wanneer u zich aanmeldt voor de diplomaroute krijgt u een overeenkomst ‘begeleiding naar gastouderschap’ van 4Kids waarin de voorwaarden staan beschreven. Voordat wij u aanmelden bij ROC Rivor, dient u de eigen bijdrage te voldoen en dienen de volgende documenten in het bezit te zijn van 4Kids:

 • Getekende overeenkomst 'begeleiding naar gastouderschap'
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Meer informatie

In het document Info HZW Gastouders vindt u meer informatie over de diplomaroute van ROC Rivor. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar cursus@4kids.nl of bel 0572-341000 (keuze 2).

Inschrijven

Heeft u interesse in de diplomaroute van ROC Rivor? Dan kunt u zich hieronder direct inschrijven.

Direct inschrijven