Gastouderbureau 4Kids
Courses
This page is not available in your language and is displayed in Dutch.

Workshop de (niet) pratende peuter

In samenwerking met Kentalis biedt 4Kids de workshop 'De (niet) pratende peuter' aan. Een workshop over taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen.

De workshop

“Workshop

Een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een onzichtbare handicap. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Verder is er niets met ze aan de hand. Hun intelligentie, gehoor, algemene ontwikkeling zijn normaal. De taalproblemen verschillen per kind en per leeftijd. Bij een peuter kunnen weinig praten en onverstaanbaarheid opvallen; bij een ouder kind zijn dat meestal kromme zinnen, verkeerde werkwoorden en woordvindingsproblemen. In elke klas van 30 leerlingen zitten ongeveer 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en veel meer kinderen met taalproblemen dan met autisme.

Om een vroegtijdige herkenning van taalontwikkelingsstoornissen te realiseren, heeft Kentalis de workshop ‘De (niet) pratende peuter’ ontwikkeld. Deze interactieve workshop heeft als doel professionals te informeren over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind. Tijdens de workshop leert u problemen te signaleren, krijgt u handvatten om taal te stimuleren en maakt u kennis met meertaligheid. De workshop bestaat uit theorie, korte opdrachten, filmpjes en ervaringsoefeningen.

Tarieven

Deelname aan de workshop "De (niet) pratende peuter' is GRATIS.

Interesse?

Heeft u interesse? Dan kunt u zich hieronder inschrijven voor een workshop bij u in de buurt.

No new meetings have been planned yet.

De workshop zal doorgang vinden bij een minimale deelname van 10 gastouders. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, wordt u hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar cursus@4kids.nl.