Gastouderbureau 4Kids
Corona

Coronavirus: FAQ algemeen

De informatie die je op deze pagina vind is afkomstig van het ministerie van SZW. Bekijk hier alle vragen m.b.t. de heropening op 11 mei.

01 Mag mijn kind nog naar de opvang?

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werk je niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Bekijk dit handige stroomschema om te bepalen of jouw kind mag worden opgevangen of niet.

02 Mag ik nog kinderen opvangen?

Tot 11 mei 2020 mag je alleen kinderen opvangen waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep. Welke beroepsgroepen dit zijn vind je in dit overzicht.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek dat zij zelf de kinderen opvangen als dat kan. Als dat niet lukt, mag er een beroep op jou als gastouder gedaan worden. Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.

03 Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

De rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van cruciale beroepsgroepen. Klik hier om het overzicht te bekijken.

De lijst is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

04 Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als het kind thuis opgevangen kan worden, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, dan mogen ouders een beroep doen op de school of kinderopvang.

05 Wij werken volgens de regeling Dienstverlening aan Huis gelden hier dezelfde regels?

Ja, ook voor Dienstverlening aan Huis geldt dat gastouders alleen kinderen opvangen van ouders die werken in een cruciale doelgroep.

06 Is noodopvang gratis en moet het geregistreerd worden?

Ja, de (nood)opvang is gratis beschikbaar voor alle kinderen van wie 1 van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. Deze noodopvang hoeft niet geregistreerd te worden.

Hoe werkt het dan precies?

 • Ouders en gastouders die al een gezamenlijke koppeling hebben moeten handelen zoals de opvang normaliter, zonder de coronamaatregelen, zou lopen. Alléén uren die normaal gesproken waren afgenomen worden geregistreerd.
 • Wordt een kind opgevangen op een tijd dat het normaal ook zou worden opgevangen? Dan worden deze uren geregistreerd, want dat moet ook als het kind niet komt (zie punt 1).
 • Wordt een kind op een afwijkende dag opgevangen of vangt een gastouder een kind op dat normaal gesproken geen koppeling heeft met deze gastouder? Dan registreert de gastouder deze uren niet. Deze extra opvang is voor de ouders gratis. De gastouder wordt gecompenseerd doordat ze haar 'normale' uren registreert.
 • Moet een ouder door ziekte van de gastouder uitwijken naar andere noodopvang of een andere gastouder? Dan geldt weer punt 3. De opvang is gratis. De betreffende gastouder wordt gecompenseerd doordat ze haar normale uren maakt.

07 Mag ik als zzp’er mijn kind naar de gastouder brengen?

De overheid begrijpt de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

08 Mijn kind kan niet worden opgevangen, moet ik mijn gastouder doorbetalen?

Ja, dus:

 • De (gast)ouder registreert vanaf maandag 16 maart tot 11 mei de reguliere uren.
 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houdt je jouw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of jouw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld jouw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook jouw plek bij de gastouder wanneer deze weer mag opvangen.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert de eigen bijdrage, tot aan het maximaal toeslagtarief, over de periode 16 maart tot 11 mei.

09 Ik ben gastouder en kan geen opvang bieden aan kinderen van ouders die geen cruciaal beroep hebben. Word ik doorbetaald?

Ja, dus:

 • De (gast)ouder registreert vanaf maandag 16 maart t/m 11 mei de reguliere uren.
 • De ouder betaalt de gehele factuur voor opvang zoals ze dat altijd doen.
 • Ouders passen niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houden ze hun recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven of de kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld het inkomen wijzigt. Dit geven ze wel door aan de Belastingdienst.
 • Ouders behouden dan ook hun plek bij de gastouder wanneer deze weer mag opvangen.
 • Een deel van de kosten die ouders maken voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoen de ouders aan de kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert de eigen bijdrage, tot aan het maximaal toeslagtarief, over de periode 16 maart t/m 11 mei.

10 Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk en ik gebruik wil maken van de (nood)opvang bij mijn gastouder, maar mijn gastouder ziek is?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Indien de eigen gastouder geen opvang kan bieden doordat zij zelf ziek is, of haar kind ziek is, dan kun je contact opnemen met 4Kids of de gemeente vragen waar er noodopvang geboden kan worden voor jouw kind.

11 Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Je hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor jouw kinderopvangtoeslag om jouw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij jouw gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

12 Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?

De compensatieregeling zal voor ouders met kinderopvangtoeslag worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank in samenwerking met de Belastingdienst. De vergoeding wordt automatisch berekend op basis van reeds bekende informatie. Ouders hoeven zelf dus niets aan te vragen of aan te leveren. De overheid blijft de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt. De uitbetaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli.

De Sociale Verzekeringsbank compenseert tot aan het maximale toeslagtarief. Dit is het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Sommige ouders zijn meer kwijt door een combinatie van het uurtarief van de gastouder, onze bureaukosten en het aantal uren per maand. Meer informatie over de compensatie boven het maximale uurtarief vinden ouders hier en gastouders hier.

13 Ik werk niet in een cruciale beroepsgroep, maar mijn gastouder wil wel opvangen. Mag dat?

Nee, we moeten allemaal de richtlijnen van de overheid volgen om het coronavirus zo snel mogelijk terug te dringen. Dit betekent dat kinderen alleen worden opgevangen als het echt noodzakelijk is, omdat de ouders in een cruciale beroepsgroep werken.

14 Komt mijn bemiddelaar nog wel langs voor een afspraak / huisbezoek?

Onze bemiddelaar komt alleen langs als dit absoluut noodzakelijk is, dus ook alleen als je de komende weken daadwerkelijk kinderen opvangt. We proberen de noodzakelijke huisbezoeken zoveel mogelijk op een alternatieve wijze te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld doormiddel van beeldbellen (facetime, whatsapp etc.). Ook onze bemiddelaars vragen wij uiteraard de richtlijnen in acht te nemen. Zij zullen ook thuis blijven bij (milde) gezondheidsklachten. Wij zoeken in alle gevallen naar passende oplossingen samen met jou.

15 Moet 4Kids ook weten of ik in deze periode als gastouder kinderen opvang of niet?

Ja, het is belangrijk om dit aan ons door te geven. Ga hiervoor naar Mijn 4Kids en vul het formulier 'Opvang kinderen cruciale beroepsgroepen' in. Het formulier staat direct op de startpagina. Ook als je geen kinderen opvangt of als de situatie wijzigt vul je het formulier in. Zo zijn wij te allen tijde op de hoogte en kunnen wij de juiste informatie doorgeven aan de gemeenten en de GGD.

16 Wat als ik als gastouder milde gezondheidsklachten heb of ziek ben?

Voor iedereen in Nederland geldt als je kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Deze richtlijnen moet een gastouder ook aanhouden.

17 Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en jezelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.
 • Hou het halen en brengen kort en bij de deur.
 • Volwassenen houden 1.5 meter afstand.

18 Wat zijn milde gezondheidsklachten?

Milde gezondheidsklachten zijn neusverkoudheid, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en verhoging tot 38 graden. Heb je één van deze verschijnselen, blijf dan thuis.

19 Wat zijn de basis hygiëne regels die iedereen in acht moet nemen ter voorkoming van verspreiding?

Geen handen schudden, je handen vaak en goed wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken.

20 Ik ben het niet eens met de richtlijnen - is dat reden om per direct op te zeggen?

Nee, in alle gevallen blijven de contractuele voorwaarden gelden voor een opzegging. Wij volgen de aanwijzingen van RIVM. Zij zijn in deze het bevoegd gezag. De kinderopvangorganisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die het volgen van deze aanwijzing van het bevoegd gezag heeft voor ouders.