Gastouderbureau 4Kids
Corona

FAQ: Corona en de opvang

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen m.b.t. het coronavirus en de opvang. Specifieke vragen over de tweede lockdown vind je hier.

01 Bestaat er een protocol hoe de opvang zo veilig mogelijk kan plaatsvinden?

Ja, er is een protocol opgesteld. Gastouders en ouders moeten dit protocol goed met elkaar bespreken. Het protocol is gericht op gastouders die in eigen huis opvangen. Werken jullie volgens de regeling Dienstverlening aan Huis en wordt er in het huis van de ouders opgevangen? Pas het protocol dan zo goed mogelijk toe op jullie situatie.

Klik hier om het protocol te downloaden.

02 Kunnen kinderen met een (langdurige) verkoudheid naar de gastouder?

Ja, alle kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de gastouder, behalve:

 • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals:
  - koorts (38 graden Celsius en hoger)
  - benauwdheid
  - meer dan incidenteel hoesten
  - plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en er is nog geen negatieve testuitslag.

Gebruik de beslisboom kinderen 0 jaar t/m groep 8 om te bepalen of een kind naar de gastouder kan. De beslisboom is ook beschikbaar in het Engels. Download PDF Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary.

Advies
In overleg met onze klankbordgroep Gastouders en de Oudercommissie vinden wij het belangrijk om het volgende advies aan ouders toe te voegen: maak de juiste afweging als je je kind met een neusverkoudheid bij je gastouder brengt. Het risico bestaat dat je gastouder ook verkouden wordt. Een verkouden gastouder mag geen opvang verlenen. De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas hervatten als de gastouder 24 uur klachtenvrij is of negatief test op COVID-19. Daarnaast wordt een verkouden gastouder beperkt in de privésfeer. Zo kunnen eventuele kwetsbare personen in zijn/haar omgeving niet bezocht worden. Als je je kind zelf of op een alternatieve manier kan opvangen, dan adviseren wij om dit te doen. Volgens de huidige richtlijnen is dit echter geen verplichting. Je mag je kind brengen.

03 Hoe beslis ik of mijn (verkouden) kind naar de gastouder kan?

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 kun je (samen met de gastouder) beoordelen of je (verkouden) kind naar de gastouder kan.

De beslisboom is ook beschikbaar in het Engels. Download PDF Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary.

04 Hoe bepaal je of je naar school en/of werk mag? (Voor iedereen boven 12 jaar)

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Met de beslisboom 12+ - thuisblijven of naar school / werk? bepaal je of je naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

05 Kunnen gastouders zich laten testen op het coronavirus?

Ja, iedereen kan zich door de GGD laten testen. Een afspraak maken voor een coronatest kan op 2 manieren:

 • Online - Ga naar coronatest.nl. Houd je DigiD bij de hand.
 • Telefonisch - Bel 0800-1202. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Wijziging testbeleid en quarantaine periode per 1 december
Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.

06 Wat als een gastouder positief getest wordt?

Word je als gastouder positief getest op corona? Neem dan contact met ons op. Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, dan mag je weer aan het werk. Lees hier het protocol gastouderopvang.

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

07 Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders? Wanneer wordt de compensatie uitbetaald? Wat als ik vragen heb over de hoogte van mijn compensatie?

Compensatie tot het max. toeslagtarief
De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale toeslagtarief van € 6,27 over de periode van 16 maart tot 8 juni. De Belastingdienst/ Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en de betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rond 8 juli in één keer rechtstreeks uit op de rekening waarop de ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Dit gaat automatisch en hier hoeven de ouders niets voor te doen.

Website SVB
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Compensatie boven het max. toeslagtarief
De compensatieregeling voor het bedrag boven het maximaal toeslagtarief gaat over de periode van 16 maart tot 11 mei. Over de afhandeling zijn ouders en gastouders door ons geïnformeerd. De uitwerking van de regeling lezen gastouders hier en lezen ouders hier. Voor vragen over dit deel van de compensatie neem je contact met ons op via 0572-341000 of info@4kids.nl

08 Tot wanneer liep de noodopvang?

De (gratis) noodopvang voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en kwetsbare kinderen is gestopt op 8 juni. De noodopvang in avonden, nachten en in het weekend voor ouders die werken in de zorg is geëindigd op 1 juli.

09 Wat als de gastouder tijdelijk ziek is en geen opvang kan verlenen?

Als een gastouder tijdelijk ziek is, adviseren we de ouder om de gastouder te blijven betalen. Dit advies geldt alleen als er geen (betaalde) vervangende opvang nodig is en de opvang in de privésfeer kan worden opgelost. Bij opvangproblemen kan de ouder contact opnemen met het team relatiebeheer of de bemiddelaar.

10 Wat als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen?

Ook als de gastouder in een risicogroep valt en geen opvang kan/wil verlenen, adviseren wij de ouder om de gastouder door te betalen (zie de vraag over ziekte). Echter zal deze situatie veel langer duren. Gastouders in een risicogroep (volgens het RIVM) worden niet verplicht om te werken. De gastouder moet zelf het risico afwegen.

Een gastouder aan huis die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat hij/zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ontstaan er problemen voor de ouder of de gastouder? Neem dan contact op met ons team Relatiebeheer.

11 Ik ben gastouder en zwanger, mag ik opvangen?

Gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. Deze preventieve maatregel geldt niet (meer) voor zwangere gastouders die kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.

12 Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik geen opvang kan aanbieden?

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers.

13 Mag een gastouder kinderen per auto vervoeren?

Ja, kinderen tot en met 12 jaar mogen door iemand anders dan de eigen ouders per auto vervoerd worden.

14 Gaat mijn EHAK cursus wel door?

Sinds 15 juni mogen er weer praktijkcursussen Eerste Hulp aan Kinderen worden aangeboden met maximaal 8 deelnemers. Voorlopig mogen alleen de blended cursussen (online + praktijk) worden aangeboden. Nadat wij jouw aanmelding hebben verwerkt ontvang je van ons een vouchercode voor het online gedeelte en een uitnodiging voor de praktijkcursus. Het online gedeelte moet zijn afgerond voordat je mag deelnemen aan de praktijkcursus.

15 Vinden er weer reguliere inspecties plaats?

De meeste GGD's zijn de inspecties weer aan het opstarten, echter zijn er nog verschillen per GGD. De aanvangsinspecties worden weer opgepakt.

16 Moet ik tijdens het vervoeren van kinderen een mondkapje dragen in de auto?

Sinds 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht in het bedrijfsmatig personenvervoer voor personen van 13 jaar en ouder. Kinderopvangmedewerkers moeten bij het vervoeren van kinderen in een auto of busje een mondkapje dragen.

17 Kunnen gastouders nieuwe opvangcontracten sluiten?

Ja, dat is mogelijk. Vanaf 11 mei is de gastouderopvang voor 100% open en werkt alles weer conform de situatie van voor 16 maart jl. Gastouders en ouders kunnen onderling een contract afsluiten.

Wil je starten als nieuwe gastouder bij 4Kids? Neem dan contact met ons op. Wij zullen het verzoek bij de betreffende gemeente voorleggen of alle procedures in gang kunnen worden gezet. Het blijft op dit moment nog maatwerk en het verschilt per gemeente/GGD.

18 Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Veel vragen worden beantwoord in het protocol voor gastouderopvang. Staat het antwoord op jouw vraag ook daar niet in? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0572-341000 of te mailen naar info@4kids.nl.